Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศซื้อเครื่องวัดควันดำ เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศซื้อเครื่องวัดเสียงจากยานพาหนะ เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขยายเวลาทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเสมือนจริง เพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์ โดยจะเริ่มทดลอง ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2559 (เวลา 22.00 น.) ถึง วันที่ 6 ธ.ค.2559 (เวลา 24.00 น.)
22 - 25 พ.ย.59 ทดลองปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน และวันที่ 26 พ.ย.59 ตั้งแต่เวลา 01.00น. เป็นต้นไป ปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทน
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร บริเวณรอบสนามหลวงและถนนต่อเนื่อง(ตลอดเวลา) เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจร เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ และถวายบังคมพระบรมศพ กรณี อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางโดย ขนส่งสาธารณะ รถส่วนตัว รถรางของกรุงเทพมหานคร และเป็นคณะโดยรถบัส
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
POKEMON TRAFFIC NO GO ใช้มือถือบนถนนไม่ปลอดภัย เราจับคุณ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว )ว่าด้วย การห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกและในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. ๒๕๕๙
กองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์ รณรงค์การกวดขันวินัยจราจร เรื่อง การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด
กองบังคับการตำรวจจราจร แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และ TOR ระบบตรวจจับฯ
เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองบังคับการตำรวจจราจร
กองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์
"ปฎิบัติการพิเศษ ชุดกองปราบตำรวจจราจร"
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วย การกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ในถนนกำแพงเพชร ๖ โครงการะบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) พ.ศ. ๒๕๕๘
fanpage ตำรวจนครบาลทำดี ทำได้ ทำทันที https://goo.gl/HYx4P4
ป้ายประชาสัมพันธ์จราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ประชาสัมพันธ์เปิดอาคารประสารราชกิจ
กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การขออนุญาต ใช้พื้นผิวถนน ในรูปแบบแห่ หรือขบวนใดๆ
แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง ช่วงที่ ๒ สะพานใหม่ - คูคต
แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง ช่วงที่ ๑ หมอชิต - สะพานใหม่
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร ขณะก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รับสมัครตำแหน่งงานในโครงการ Bloomberg Initiative for Global Road Safety(ล่าสุด)
ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ นำรถจักรยานที่มีสภาพพร้อมและมีอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์มาใช้และข้อปฏิบัติในการใช้ทาง
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมาหนคร (ชั่วคราว) ว่าด้วย การห้ามเดินรถทุกชนิด และกำหนดช่องเดินรถ บนสะพานสุนทรโกษา
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่ประสบเหตุกรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร สามารถโทรแจ้งข้อมูล หมายเลขทะเบียนรถ สีรถ เวลาและสถานที่เกิดเหตุได้ที่ สายด่วน บก.จร. โทร.1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลขสายด่วน กรมการขนส่ง โทร.1584
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)
ย้ำ!ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเดินบน
สะพานกรุงธน
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
"ผลการปฏิบัติ จับจริง 5 จอม"
Download แบบป้าย 5 จริง, แบบป้ายล๊อคจริง
แบบสำรวจ "นโยบาย 5 จริง" (ยกจริง, ล็อคจริง, จับจริง, ขังจริง, สุภาพจริง) ตามปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชน
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บก.จร. ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้ร้องเรียนถูกออกใบสั่ง ข้อหา ใช้หมวกนิรภัยไม่ถูกต้องตามลักษณะที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบบสำรวจ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
(ร่าง)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
ป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร ตามแนวทางพระราชดำริ
ข่าว โครงการปฏิบัติการบรรเทาการจราจรตามแนวทางพระราชดำริ
ตํารวจโครงการพระราชดําริ รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร
ป้ายประชาสัมพันธ์การจับจริง ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ
ภารกิจตํารวจโครงการพระราชดําริ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาการจราจรภาคประชาชน พ.ศ. 2557
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) โครงการก่อสร้างอาคาร และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพ และจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพและจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
บก.จร.เน้นกวดขันจับกุมรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
999999999999999999999
หัวข้อประกาศ/แจ้ง/สอบถาม แจ้ง & ร้องเรียน...ที่นี่  |  ดูรายการทั้งหมด
หัวข้อ : ## จราจรบุคคโลจับปืน .380 กระสุนปืน 12 นัด แยกบุคคโล 21 พ.ค. 56 ##
 

## จราจรบุคคโลจับปืน .380 กระสุนปืน 12 นัด แยกบุคคโล  21 พ.ค. 56  ##

21 พ.ค. 56 เวลาประมาณ 11:30 น. พ.ต.ท. ณัฏฐ์พัชร์ ผดุงจันทน์ รอง ผกก.จร.สน.บุคคโล,พ.ต.ท. ชยันต์ เบ็ญจาธิกุล สว.จร.สน.บุคคโล, ด.ต. วิชิต ศรีอรุณเรืองทิศ ผบ.หมู่ จร.สน.บุคคโล ตรวจค้นและจับกุม นายสุวิน อายุ 49 ปี ขณะขับรถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมด้วยของกลาง คือ อาวุธปืน พกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .380 (lcb450) สีดำ 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 12 นัด และซองบรรจุกระสุนปืน จำนวน 2 แม็ก โดยค้นพบปืนอยู่ในสภาพพร้อมใช้ในรถของผู้ต้องหา บริเวณ แยกบุคคโล

ศูนย์ข่าวบุคคโล - www.bukkalo.com

 จากคุณ : ศูนย์ข่าวบุคคโล   เมื่อเวลา : 22 พ.ค. 2013 จำนวนผู้อ่าน : 76
ตอบคำถาม
ตำรวจจราจร สน.บุคคโล มีผลงานการจับกุมอาวุธปืนได้จำนวนมาก
 
ความคิดเห็น
 
ความคิดเห็น
นี่ขนาดสุ่มจับนะครับ โดนเยอะเลย ถ้าตรวจทุกคันน่าจะได้เยอะกว่านี้ ไม่รู้จะพกกันไปทำไม คนดีๆทำมาากินสุจริตคงไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องพกปืน
คุณ : หยอย วันที่ : 22 พ.ค. 2013   [124.122.165.xxx ]

ความคิดเห็น
แสดงว่าสน อื่น ไม่มีคนพก ปืน หรือ พกปืนแต่ ตำรวจไม่จับ ต้อง ชื่นชมนะคับ สำหรับ สน.บุคคโล กับผลงานที่มีอย่างต่อเนื่อง แต่ สงสัยว่า สน อื่น ไม่เห็นมีผล งานบ้าง เลย ยังงัย อย่าให้ดีแตกเหมือน สน บางนา นะคับ มีผล งานดี อยู่ ช่วง นึง สุดท้าย ทั้ง ผู้กับกับ ทั้ง สว.จร. โดนจับ ติดสปิง เด้ง ไป แระ โดยเฉพาะ สว.จร. ที่โดน เพราะ นายดาบ งาบเงิน
คุณ : คนใช้ถนน911 วันที่ : 23 พ.ค. 2013   [171.96.3.xxx ]

ความคิดเห็น
บุคคโล เป็นไรมากรึเปล่าเนี่ย.....จับอยู่ได้ จับอยู่ สน.เดียว เดี๋ยวก็โดนอย่างบางนาหรอก ถ่าย-จับ-ปรับพวกเหยียบเส้นทึบแทรกหน้าด้านอยู่ สน.เดียว แล้ววันนี้เป็นไง
คุณ : หงอย วันที่ : 28 พ.ค. 2013   [58.137.13.xxx ]

ความคิดเห็น
เป็นตำรวจไทย ไม่ควรทำดี
คุณ : เดี๋ยวเป็นแกะดำ วันที่ : 28 พ.ค. 2013   [58.137.13.xxx ]

ความคิดเห็น
ในประเทศไทยคุณสมบัติของผู้ที่จะครอบครองอาวุธปืนต้องผ่านการกลั่นกรองตรวจสอบประวัติอาชีพหน้าที่การงานอย่างละเอียดนะครับ อาวุธปืนก็มีหมายเลขมาจากโรงงานผู้ผลิตและตอกทะเบียนซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบนะครับ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่มีเหตุอันควรก็คงไม่มีใครอยากจะตกเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมครับ
คุณ : Pp วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
คดีอาชญากรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะต้องมีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องและก็เป็นอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงไม่ต้องไปขอใบป.3หรือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและไม่ต้องขออนุญาตใครให้เสียเวลาแต่คนที่จะคิดป้องกันชีวิตและทรัพย์สินมีค่าหรืออาจจะเป็นครอบครัวอันที่รักให้รอดพ้นอันตรายจากอาชญากรหนักแผ่นดินในแต่ละครั้งกว่าจะได้ใบป.3หรือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติหน้าที่การงานอาชีพความจำเป็นซึ่งมันทำให้เสียเวลาทำมาหากินมากๆนะครับ
คุณ : Pp วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
เคยมีโอกาสได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองปราบปรามซึ่งเขาออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนและก็ได้รับทราบข้อมูลมาว่าผู้ที่ต้องการจะขอใบป.12หรือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนนั้นจะต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารในรอบ1ปีไม่ตำ่กว่าสิบล้านบาทนะครับ ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าสิบล้านบาทนะครับ แสดงว่าผู้ที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารไม่ถึงสิบล้านไม่มีโอกาสได้ป้องกันตัวเองหรือทรัพย์สินของเราครอบครัวของเราเลยใช่ไหมครับ
คุณ : Pp วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
จะให้เก็บไว้ในบ้านอย่างเดียวหรือไงครับ เหตุร้ายส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นภายนอกบ้านนะครับ จะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังโจรผู้ร้ายและยังจะต้องมาระวังตำรวจและก็ด่านตรวจอีกนะครับ แบบไหนหรือครับที่เขาเรียกว่าให้มีและใช้อาวุธปืนโดยมีเหตุอันควรอยากจะรู้จริงๆครับ
คุณ : Pp วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
เห็นโดนจับกันทุกรายไม่เคยเห็นใครรอดสักรายเลยนะครับ บุคคลที่ถูกจับส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งมีเงินเดือนประจำและยังมีครอบครัวให้รับผิดชอบอีกนะครับ แถมยังต้องมานั่งถ่ายรูปหมู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเป็นผลงานของสน.และรูปของเราก็ยังโชว์ในเฟชบุ๊สโดนประจานมันทำให้อับอายมากนะครับ
คุณ : Pp วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
เก็บไว้ในรถที่มิดชิดเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือด่านตรวจค้นเจอก็โดนจับอีกทั้งๆมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมายและใบป.12หรือใบพกพาอาวุธปืนก็ออกให้ยากเหลือเกินจะให้พกพาอาวุธปืนแบบหลบๆซ่อนๆหรือไงครับ เราก็มีเจตนาดีแท้ๆไม่ได้คิดเอาไปทำร้ายใครง่ายๆนะครับ
คุณ : อ้วนน้อย วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
หรือว่าจะต้องให้เราโดนคนร้ายทำร้ายโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้หรือต่อสู้กับคนร้ายเลยหรือไงครับ พอเรามีโอกาสตอบโต้คนร้ายจนคนร้ายเสียชีวิตก็มาตั้งข้อหาเราว่ากระทำเกินกว่าเหตุใช่ไหมครับ ต้องไปเสียเวลาให้การที่สน.และจะต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อต่อสู้คดีให้รอดพ้นข้อกล่าวหาและมันทำให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองเพียงแค่เราป้องกันตัวและครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากคนร้ายหรือไอ้พวกขยะสังคมที่พวกมันอยู่ไปก็หนักแผ่นดินมากๆเลยนะครับ
คุณ : อ้วนน้อยFEMYV วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
บางครั้งก็มีโอกาสได้ไปธุระที่ต่างจังหวัดกับครอบครัวนะครับจะให้แยกแม็กแยกกระสุนเอาปืนใส่กระเป๋าเก็บไว้ในที่ที่ไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีมันก็ไม่ทันโจรสิครับ ไปต่างจังหวัดบางเส้นทางต้องผ่านที่เปลี่ยวแล้วใครจะมาดูแลครอบครัวเราได้ถ้าไม่ใช่เรา สังคมไทยตอนนี้อยู่กันลำบากขึ้นทุกวันมากเลยนะครับ
คุณ : อ้วนน้อย วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
อยากจะให้เข้าใจความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้มากกว่านี้นะครับ ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งมันเสี่ยงอันตรายสูงมากและเจ้าหน้าที่แต่ละท่านก็เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานกันอย่างมากในแต่ละครั้งนะครับ
คุณ : ทองก้อนC3GT วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
แต่การกวาดล้างอาวุธปืนเถื่อนให้ตรงจุดที่แน่ชัดควรจะสืบหาเบาะแสที่แน่ชัดจริงๆในพื้นที่ที่มีการลักลอบผลิตอาวุธปืนอย่างผิดกฏหมายหรือตามแนวชายแดนนะครับ ส่วนตัวคิดว่าถ้าปราบปรามพวกอาชญากรหนักแผ่นดินที่คิดปล้นฆ่าฉกชิงวิ่งราวพวกนี้หมดไปได้สังคมไทยก็คงจะดีมากเลยนะครับ
คุณ : หนูจันทร์ วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
ถ้าสังคมไทยได้รับการแก้ไขปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นประชาชนมีจิตสำนึกดีมันก็จะทำให้ประชาชนในสังคมมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาวุธปืนเลยก็ได้นะครับ
คุณ : Pp วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
ถ้าประเทศไทยควบคุมพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตและเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของประชาชนมาตั้งแต่แรก เหมือนประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานี้เองเช่นประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์คิดว่าประเทศไทยคงไม่เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกๆวันนี้ใช่ไหมครับ และคงไม่ต้องมีปัญหาเรื่องอาวุธปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองให้เห็นกันแน่นอนเลยนะครับ
คุณ : Pp วันที่ : 23 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
สงสัยว่าถ้าไปประสบพบเจอผู้ที่ตกอยู่ในเหตุร้ายและไม่มีทางป้องกันตัวเองได้เราคงคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมว่าจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุร้ายดีหรือไม่จะใช้อาวุธปืนของเราเขาไประงับเหตุร้ายดีหรือไม่จะยิงปืนในที่สาธารณะดีหรือไม่ทั้งๆที่เรามีอาวุธปืนอยู่ในมือและก็เป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเขาได้นะครับ แค่คิดอยากจะช่วยชีวิตคนเท่านั้นเองนะครับ ทำไมมันลำบากเหลือเกินน่าเห็นใจจริงๆนะครับ กฏหมายในบ้านเรา
คุณ : ก้อนจันทร์ วันที่ : 25 พ.ย. 2014   [171.98.158.xxx ]

ความคิดเห็น
http://directpaydaylendersnothirdparty.top/ - tribal online payday loans http://liveporncams.top/ - live porn cam http://workathomejobsinny.top/ - work at home jobs in ny http://howtomakequickmoneyonline.top/ - how to make quick money online yahoo answers http://loanconsolidationgov.loan/ - as example http://acepayday.top/ - payday loans in atlanta ga http://howtomakemoneyingta5.top/ - work from home employment
คุณ : aspi3kb53v วันที่ : 07 ก.ย. 2016   [46.161.9.xxx ]

ความคิดเห็น
http://installmentloansinillinois.loan/ - installment loans in illinois http://howtomakemoneyontumblr.top/ - work at home 2013 http://workfromhomeonlinejobs.top/ - work from home online jobs
คุณ : aspiwlz5g6 วันที่ : 18 ก.ย. 2016   [46.161.9.xxx ]

 
 
ข้อความ :
( ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ใส่ภาพประกอบ ( ไม่เกิน 500 kB )
ชื่อ :
code
 

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...