Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
แจ้งเส้นทางการจัดกิจกรรม และเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรในการจัดกิจกรรม Bike for Mom
แจ้งเส้นทางการจัดกิจกรรม และเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรในการจัดกิจกรรม Bike for Mom
รับสมัครตำแหน่งงานในโครงการ Bloomberg Initiative for Global Road Safety(ล่าสุด)
เส้นทาง กิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่
ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ นำรถจักรยานที่มีสภาพพร้อมและมีอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์มาใช้และข้อปฏิบัติในการใช้ทาง
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การห้ามจอดรถตลอดเวลา และกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว บริเวณซอยสุขุมวิท ๒๔ (ชั่วคราว)
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่ประสบเหตุกรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร สามารถโทรแจ้งข้อมูล หมายเลขทะเบียนรถ สีรถ เวลาและสถานที่เกิดเหตุได้ที่ สายด่วน บก.จร. โทร.1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลขสายด่วน กรมการขนส่ง โทร.1584
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)
ย้ำ!ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเดินบน
สะพานกรุงธน
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
"ผลการปฏิบัติ จับจริง 5 จอม"
Download แบบป้าย 5 จริง, แบบป้ายล๊อคจริง
แบบสำรวจ "นโยบาย 5 จริง" (ยกจริง, ล็อคจริง, จับจริง, ขังจริง, สุภาพจริง) ตามปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชน
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ใหม่)
ประกวดราคาจ้างดูแลเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ ในอาคารกองบังคับการตำรวจจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ใหม่)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกองบังคับการตำรวจจราจร และศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โครงการระบบจ่าเฉยอัจฉริยะ พร้อมระบบออกใบสั่งอัตโนมัติ(ระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางจราจรในเขตห้าม ณ ทางลอดแยกสุทธิสาร Lane Change Camera System)
ประกวดราคาซื้อกระดาษกรองควันดำ เพื่อใช้กับเครื่องวัดควันดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ล่าสุด)
บก.จร. ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้ร้องเรียนถูกออกใบสั่ง ข้อหา ใช้หมวกนิรภัยไม่ถูกต้องตามลักษณะที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบบสำรวจ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
(ร่าง)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ CEO ประจำเดือน เม.ย.58
แถลงข่าว กรณีรถตู้ทิ้งนักท่องเที่ยว
ป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร ตามแนวทางพระราชดำริ
ข่าว โครงการปฏิบัติการบรรเทาการจราจรตามแนวทางพระราชดำริ
ตํารวจโครงการพระราชดําริ รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร
ป้ายประชาสัมพันธ์การจับจริง ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ
ภารกิจตํารวจโครงการพระราชดําริ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาการจราจรภาคประชาชน พ.ศ. 2557
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม(Lane Change Management System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซ่อมแซม พร้อมทั้งพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) โครงการก่อสร้างอาคาร และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพ และจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพและจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
บก.จร.เน้นกวดขันจับกุมรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
หัวข้อประกาศ/แจ้ง/สอบถาม แจ้ง & ร้องเรียน...ที่นี่  |  ดูรายการทั้งหมด
หัวข้อ : การขับขี่โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะต้องออกใบเตือน แทนการออกใบสั่ง เพราะเป็นคดีความผิดเล็กน้อย เมื่อวานนี้ บนถนนแจ้งวัฒนะ เวลาใกล้เที่ยง ตำรวจจราจร สภ ปากเกร็ด ได้ทำการตั้งด่าน ช่วงตรงข้ามเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และได้ทำการออกใบสั่งให้ผม ข้อหา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
 

จากข่าวนี้ http://www.thairath.co.th/content/region/286751

การขับขี่โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะต้องออกใบเตือน แทนการออกใบสั่ง เพราะเป็นคดีความผิดเล็กน้อย

เมื่อวานนี้ บนถนนแจ้งวัฒนะ เวลาใกล้เที่ยง ตำรวจจราจร สภ ปากเกร็ด ได้ทำการตั้งด่าน ช่วงตรงข้ามเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และได้ทำการออกใบสั่งให้ผม ข้อหา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ความเป็นจริงคือว่า ผมเพิ่งจะขับออกมาจากปั๊มบางจากที่อยู่ใกล้ๆกัน (ไม่เกิน 1 กิโล) และก็ได้ทำการคาดเข็มขัดแล้ว แต่เผอิญจุดตรงใกล้ๆด่าน ของที่ผมวางไว้หน้ารถมันร่วงลงไปที่แป้นคันเร่ง ผมเลยต้องปลดเข็มขัดเพื่อไปเก็บของ สาเหตุที่ผมตัดสินใจปลดเข็มขัดแล้วก้มลงไปเก็บได้ก็เพราะ รถมันติดมาก เขยื้อนทีละหน่อยๆ สาเหตุก็เพราะด่านที่ตำรวจตั้งนั่นแหละ

พอเงยหน้าขึ้นมา ยังไม่ทันจะคาดเข็มขัดกลับคืน ผมจะเบี่ยงรถออกไปทางขวา เพราะปรกติช่วงตรงข้ามเซ็นทรัล หน้าซอฟทแวร์ปารค รถตู้และแท็กซี่จะจอดแช่ แต่ไม่เคยเห็นจราจร จะมาทำหน้าที่ในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็นหรือตอนหัวค่ำ (แต่ดันมาตั้งด่านตอนเที่ยง?) นายดาบจราจร รีบโบกรถผมเข้าข้างทางพร้อมแจ้งข้อหา ไม่คาดเข็มขัด และเขียนใบสั่งให้ผมตามเอกสารแนบ

ไม่ทราบว่า ผมจะร้องเรียน และ ไขข้อสงสัยจากเว็บนี้ได้หรือไม่ว่า ตกลงแล้วข้อหาไม่คาดเข็มขัด โดยเฉพาะในช่วงที่รถมันติดแหง่กขนาดนั้น และจราจรก็ไม่ถามผมสักคำว่าทำไมไม่คาด ตั้งหน้าตั้งตาเขียนใบสั่ง มันเป็นเรื่องที่ "ถูกต้อง" หรือไม่

ขอแสดงความนับถือจากคุณ : จุลพงศ์ ผลเงาะ   เมื่อเวลา : 26 ธ.ค. 2012 จำนวนผู้อ่าน : 626
ตอบคำถาม
วันนี้ (17 ธ.ค.) พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รอง ผบช.น. (รับผิดชอบงานจราจร) ได้มีบันทึกสั่งการไปยังตำรวจจราจรในสังกัดนครบาล ทั้ง 3,500 นาย เพื่อรณรงค์กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการกวดขันจับกุมตามปกติ 12 ข้อหาหลัก ได้แก่ 1.ข้อหาแข่งถในที่สาธารณะ 2.ขับรถเร็ว 3.แซงรถในที่คับขัน 4.เมาแล้วขับ 5.ขับรถย้อนศร 6.ไม่สวมหมวกนิรภัย 7.จอดรถซ้อนคัน 8.ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 9.ควันดำ 10.จอดรถในที่ห้ามจอด 11.จอดรถบนทางเท้า 12.ขับขี่รถบนทางเท้า โดยได้สั่งการให้เพิ่มการจับกุมอีก 5 ข้อหา ประกอบด้วย 1.ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง 2.ไม่ขคดเข็มขัดนิรภัย 3.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 4.ความผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนควบของรถ และ 5.ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร และให้ทุก บก. รวบรวมผลการปฏิบัติเสนอต่อ บก.02 ทุกวัน นอกจากนี้ ได้สั่งให้ทุกสถานีตำรวจ นำเทคโนโลยีตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรด้วยวิธีการใช้กล้องทุกชนิดในการถ่ายภาพผู้กระทำผิด เพื่อออกหมายเรียกพร้อมภาพส่งไปดำเนินคดีถึงบ้านพักทุกราย
 
ความคิดเห็น
 
ความคิดเห็น
เพิ่มเติม ข้อ 5. ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่

อย่างนี้ผมก็ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปรถที่ทำผิดกฎหมายได้นะสิครับ..
เพราะจะกลายเป็นผมทำผิดเสียเอง ที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ... เห้อ ตาเพชรเอ๋ย..
คุณ : ชุมชนตาเพชร วันที่ : 26 ธ.ค. 2012   [115.87.180.xxx ]

ความคิดเห็น
ก็ถูกแล้วคนขับมีหน้าที่ขับรถ ให้คนที่นั่งไปด้วยถ่าย แต่ถ้าไปคนเดียวก็อย่าทำ ขับรถเติมน้ำมันก่อนออกตัวก็คาดเข็มขัดให้เรีบร้อย ทำได้ง่ายๆ ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แต่ที่ยุ่งเพราะคิดแบบศรีธนนชัย
คุณ : คนกุง วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [125.24.148.xxx ]

ความคิดเห็น
สม
คุณ : ฮึอฮึอ วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [125.24.130.xxx ]

ความคิดเห็น
โรงพักปากเกร็ดไม่เกี่ยวกับกรุงเทพนี่
จับได้ทุกข้อหานะ
คุณ : MMN วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [125.25.163.xxx ]

ความคิดเห็น
ใช้โทรศัพท์ถ่ายไม่ได้ก็ใช้กล้องสิครับ -*-
คุณ : wingzero วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [61.19.225.xxx ]

ความคิดเห็น
ผิดก็บอกเล็กน้อยทำผิดไม่ยอมรับอีกเคยตัว
คุณ : 2222 วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [124.120.38.xxx ]

ความคิดเห็น
ก็เค้าทำเพื่อตัวคุณ เสียเงินซะบ้างจะได้จำติดใจเลยว่า ขึ้นรถทุกครั้งตองคาดเข็มขัด

คาดเข็บขัดมันยากนักหรือไง งั้นตายห่าเลยเป็นไง ง่ายดี
คุณ : ชอบง่ายๆ วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [124.122.214.xxx ]

ความคิดเห็น
เอาตามตรง ถ้าตามตัวบทกฎหมายมันก็ผิดที่ไม่คาด แต่ข้อหาแบบนี้ไม่น่าจะต้องเขียนใบสั่ง ตักเตือนเพียงพอ ผมเคยโดนเรียกตรวจด้วยข้อหาอะไรไม่รู้ให้จอด แต่พอจอดรถเลยด่านมาหน่อยนึง ตำรวจแจ้งข้อหาบอกไม่คาดเข็มขัด ผมก็บอกว่าผมคาดจนกระทั่งผมโดนเรียกจอดรถผมก็ปลดออกเพื่อเอื้อมไปหยิบกระเป๋าที่เบาะหลัง พอหันมาโดนข้อหา ไม่คาดเข็มขัด ยื้ออยู่นาน มากหาเหตุผลเอาผิดไม่ได้ บอกขอตรวจรถเฉยๆ เอากะเค้าสิ
ปล. รถผมติดฟิล์มเข้ม พอลดกระจกตอนเค้าเดินมาผมโดนข้อหายัดเยียด ผมจึงย้อนถามว่าคุณเห็นได้งัยผมไม่คาด ตำรวจตอบไม่ได้ ผมก็เลยต้องบอกเค้าว่าผมคงทนขับรถดัง ปิ๊บๆๆๆๆ ตลอดทางเพราะสัญญาณเตือนไม่คาดเข็มขัดดังตลอดไม่ได้หรอกนะท่าน
คุณ : เอกชัย วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [110.169.254.xxx ]

ความคิดเห็น
ทำผิดแล้วได้ใบสั่งก็บ่น เฮ้อ....
คุณ : เบื่อๆๆๆ วันที่ : 28 ธ.ค. 2012   [14.207.180.xxx ]

ความคิดเห็น
ข้อหาแบบนี้แล้วแต่ดุลยพินิจของ ตร.ครับ แล้วแต่ยอดในแต่ละเดือน ถ้ายอดถึงก็รอด ถ้ายอดยังไม่ถึงก็ไม่รอด ผมก็เคยโดน สน.หนองค้างพลู จับข้อหาไม่เขียนเล่มป้ายแดง โดนปรับไป 200 บาท ผมก็ไม่ว่าอะไรนะ เพราะเห็นพี่ ตร.แกเดินดูรอบรถ รถก็ป้ายแดงจริง ทุกอย่างถูกต้องหมด สุดท้ายแกขอดูเล่มป้ายแดง ผมรู้ว่าโดนแน่ก็ไม่ว่าอะไร แต่พอไปจ่ายค่าปรับ ตร.ที่รับชำระค่าปรับยังบอกเลยว่าถ้าเป็นเขา เขาจะไปจับในข้อหานี้จะทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนเปล่าๆๆๆ (เห็นไหมล่ะครับ สน.เดียวกันการใช้ดุลยพินิจยังต่างกันเลยครับ) ด้วยความสงสัยจึงได้ถาม ตร. ว่า เขาให้เขียนเล่มป้ายแดงเพื่ออะไร???? คำตอบที่ได้คือ เมื่อใช้เล่มป้ายแดงหมดทางศูนย์ขายรถก็จะไปซื้อเล่มป้ายแดงมาใหม่ ทำให้มีรายได้เข้ารัฐ เล่มป้ายแดงราคาประมาณหนึ่งร้อยบาท แต่เล่มที่ใช้อยู่อายุ 20 กว่าปีแล้วใช้ไป 2 หน้าเอง และถ้ายกเลิกโครงการรถคันแรกรายได้เข้ารัฐมากกว่ามั๊ย???? แล้วรถป้ายแดงของ ตร.ที่จอดอยู่ก็ลากป้ายแดงซะนานเคยเขียนเล่มไหม??? รถที่จอดอยู่หน้าโรงพักใช้ป้ายแดงปลอมทำไมไม่จับ??? ตร.ก็ให้คำตอบไม่ได้ แล้วแต่ดุลพินิจครับ เพราะผมก็เคยถ่ายรูปมาโพสท์ไว้ในเวปนี้เหมือนกัน
คุณ : ร่วมด้วยช่วยกัน วันที่ : 28 ธ.ค. 2012   [125.25.157.xxx ]

ความคิดเห็น
ใบเตือนเขาใช้เฉพาะ บช.น.ครับ ภูธรไม่เกี่ยว
คุณ : จร.ภูธร วันที่ : 30 ธ.ค. 2012   [1.2.225.xxx ]

ความคิดเห็น
ความผิดคนอื่นเทาภูเขาความผิดเราเท่าเส้นผม
คุณ : โชว์ฟาว วันที่ : 30 ธ.ค. 2012   [58.8.166.xxx ]

ความคิดเห็น
มันก็น่าจะตักเตือนได้นะครับถ้าข้อหาแค่นี้ แต่อย่างว่าและครับจับคนพวกนี้ข้อหาเบาๆง่ายกว่าครับ ไปจับรถซิ่ง รถแข่ง หรือรถแพงๆก็โดนเด้งซิครับ ตำรวจเขาก็มีลูกมีเมียต้องเลี้ยงดูครับ ส่วนท่านที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจผมก็ขอขอบคุณ แต่ถ้าคุณโดนเรียกบ้างก็ถูกจับเหมือนกัน ทีพวกเขาขี่ย้อนศร ขึ้นสะพานพอถูกเห็นก็บอกว่าปฎิบัติหน้าที่ด่วน แต่ถ้าบางคนขึ้นบ้างแล้วบอกว่าบ้านกำลังไฟใหม้เขาจะยอมปล่อยไหม ขึ้นชื่อว่าตำรวจก็....ทุกคนแหละครับ ช่องว่างใครอยากใส่อะไรก็ตามใจครับ
คุณ : HHH วันที่ : 01 ม.ค. 2013   [171.7.140.xxx ]

ความคิดเห็น
ถ้าทำผิดจริงก็รับผิดไปก็เท่านั้นไม่ยากเลย มีแต่คนจำพวกเอาดีใส่ตัวเท่านั้นแหละที่ไม่ยอมรับผิด ถึงยอมก็กระแหนะกระแหนคนอื่น ประเทศจะเจริญได้ไง แบบขี้แพ้ชวนตี ไม่รู้ว่าโคตรเง้าเป็นใครถึงได้เป็นแบบนั้น เรามาช่วยกันทำให้ถูกต้องตามกฎจราจรดีกว่ามั้ย มองตัวเราเพียงคนเดียวก็พอว่าไม่ทำผิดกฎหมาย ทุกคนทำแบบนี้คิดแบบนี้ก็ไม่มีคนทำผิดแล้วจริงป่าว
คุณ : กูคนไทย วันที่ : 06 ม.ค. 2013   [110.169.242.xxx ]

ความคิดเห็น
การตักเตือนหรือไม่ เป็นดุลพินิจตำรวจครับ แต่คุณทำผิดกฎหมายแล้วครับ รู้หรือไม่รู้ครับ ว่าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ผิดกฎหมาย ถ้ารู้แล้วยังทำก็สมควรแต่ถ้าไม่รู้ ก็โง่ละครับ
คุณ : narininlaw วันที่ : 13 ม.ค. 2013   [125.24.166.xxx ]

ความคิดเห็น
ผมเพิ่งโดนวันนี้ครับ ท้องที่สน.บางบ่อ อ.บางบ่อ .สมุทรปราการครับ ตั้งใจจะจอดซื้อยาตรงร้านใต้สะพานลอยเลยปลดเข็มขัด แตพ่อจะจอดมันจอดไม่สะดวกเพราะรถติดเยอะเนื่องจากตร.มันตั้งด่านตรงปากทางเข้าถนน อ.บางบ่อ และมีตร.นายหนึ่งยืนหัวมุมถนน ไม่สวมหมวกขณะปฏิบัติงาน จึงขับเลี้ยวไปตามทาง เพื่อจะจอด7-11 ขตรงที่มันตั้งด่านกันพอดี ดันโดนตร.นาย2โบกให้หยุดรถ ผมลดกระจกลง ดันกวักมือให้เข้าข้างทาง ตร.นาย3เข้ามาขอดูใบขับขี่ ผมบอกว่ามี ถามตร.ว่าจะให้ข้อหาอะไร บอก "ไม่คาดเข็มขัด" ผมจึงอธิบาย ว่าที่เห็นไม่คาด คือไม่ได้คาดตอนไหน และจุดที่จะจอดซื้อของก7-11 ตรงที่พวกคุณตั้งด่าน นายตร.มันไม่ฟังที่อธิบายเลย เขียนใบสั่งลูกเดียว...ทั้งๆที่ มันน่าจะคุยเชิงตักเตือนกันได้ รึไม่ก็ ให้พวกมึงเข้าใจว่าภถ้ามึงเป็นกูมึงก็ต้องปลดเข็มขัดเหมือนกัน
คุณ : pandora วันที่ : 22 ส.ค. 2015   [49.230.155.xxx ]

 
 
ข้อความ :
( ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ใส่ภาพประกอบ ( ไม่เกิน 500 kB )
ชื่อ :
code
 

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...