Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศซื้อเครื่องวัดควันดำ เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศซื้อเครื่องวัดเสียงจากยานพาหนะ เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขยายเวลาทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเสมือนจริง เพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์ โดยจะเริ่มทดลอง ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2559 (เวลา 22.00 น.) ถึง วันที่ 6 ธ.ค.2559 (เวลา 24.00 น.)
22 - 25 พ.ย.59 ทดลองปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน และวันที่ 26 พ.ย.59 ตั้งแต่เวลา 01.00น. เป็นต้นไป ปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทน
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร บริเวณรอบสนามหลวงและถนนต่อเนื่อง(ตลอดเวลา) เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจร เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ และถวายบังคมพระบรมศพ กรณี อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางโดย ขนส่งสาธารณะ รถส่วนตัว รถรางของกรุงเทพมหานคร และเป็นคณะโดยรถบัส
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
POKEMON TRAFFIC NO GO ใช้มือถือบนถนนไม่ปลอดภัย เราจับคุณ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว )ว่าด้วย การห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกและในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. ๒๕๕๙
กองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์ รณรงค์การกวดขันวินัยจราจร เรื่อง การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด
กองบังคับการตำรวจจราจร แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และ TOR ระบบตรวจจับฯ
เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองบังคับการตำรวจจราจร
กองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์
"ปฎิบัติการพิเศษ ชุดกองปราบตำรวจจราจร"
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วย การกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ในถนนกำแพงเพชร ๖ โครงการะบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) พ.ศ. ๒๕๕๘
fanpage ตำรวจนครบาลทำดี ทำได้ ทำทันที https://goo.gl/HYx4P4
ป้ายประชาสัมพันธ์จราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ประชาสัมพันธ์เปิดอาคารประสารราชกิจ
กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การขออนุญาต ใช้พื้นผิวถนน ในรูปแบบแห่ หรือขบวนใดๆ
แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง ช่วงที่ ๒ สะพานใหม่ - คูคต
แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง ช่วงที่ ๑ หมอชิต - สะพานใหม่
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร ขณะก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รับสมัครตำแหน่งงานในโครงการ Bloomberg Initiative for Global Road Safety(ล่าสุด)
ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ นำรถจักรยานที่มีสภาพพร้อมและมีอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์มาใช้และข้อปฏิบัติในการใช้ทาง
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมาหนคร (ชั่วคราว) ว่าด้วย การห้ามเดินรถทุกชนิด และกำหนดช่องเดินรถ บนสะพานสุนทรโกษา
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่ประสบเหตุกรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร สามารถโทรแจ้งข้อมูล หมายเลขทะเบียนรถ สีรถ เวลาและสถานที่เกิดเหตุได้ที่ สายด่วน บก.จร. โทร.1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลขสายด่วน กรมการขนส่ง โทร.1584
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)
ย้ำ!ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเดินบน
สะพานกรุงธน
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
"ผลการปฏิบัติ จับจริง 5 จอม"
Download แบบป้าย 5 จริง, แบบป้ายล๊อคจริง
แบบสำรวจ "นโยบาย 5 จริง" (ยกจริง, ล็อคจริง, จับจริง, ขังจริง, สุภาพจริง) ตามปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชน
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บก.จร. ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้ร้องเรียนถูกออกใบสั่ง ข้อหา ใช้หมวกนิรภัยไม่ถูกต้องตามลักษณะที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบบสำรวจ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
(ร่าง)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
ป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร ตามแนวทางพระราชดำริ
ข่าว โครงการปฏิบัติการบรรเทาการจราจรตามแนวทางพระราชดำริ
ตํารวจโครงการพระราชดําริ รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร
ป้ายประชาสัมพันธ์การจับจริง ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ
ภารกิจตํารวจโครงการพระราชดําริ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาการจราจรภาคประชาชน พ.ศ. 2557
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) โครงการก่อสร้างอาคาร และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพ และจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพและจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
บก.จร.เน้นกวดขันจับกุมรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
999999999999999999999
หัวข้อประกาศ/แจ้ง/สอบถาม แจ้ง & ร้องเรียน...ที่นี่  |  ดูรายการทั้งหมด
หัวข้อ : การขับขี่โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะต้องออกใบเตือน แทนการออกใบสั่ง เพราะเป็นคดีความผิดเล็กน้อย เมื่อวานนี้ บนถนนแจ้งวัฒนะ เวลาใกล้เที่ยง ตำรวจจราจร สภ ปากเกร็ด ได้ทำการตั้งด่าน ช่วงตรงข้ามเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และได้ทำการออกใบสั่งให้ผม ข้อหา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
 

จากข่าวนี้ http://www.thairath.co.th/content/region/286751

การขับขี่โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะต้องออกใบเตือน แทนการออกใบสั่ง เพราะเป็นคดีความผิดเล็กน้อย

เมื่อวานนี้ บนถนนแจ้งวัฒนะ เวลาใกล้เที่ยง ตำรวจจราจร สภ ปากเกร็ด ได้ทำการตั้งด่าน ช่วงตรงข้ามเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และได้ทำการออกใบสั่งให้ผม ข้อหา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ความเป็นจริงคือว่า ผมเพิ่งจะขับออกมาจากปั๊มบางจากที่อยู่ใกล้ๆกัน (ไม่เกิน 1 กิโล) และก็ได้ทำการคาดเข็มขัดแล้ว แต่เผอิญจุดตรงใกล้ๆด่าน ของที่ผมวางไว้หน้ารถมันร่วงลงไปที่แป้นคันเร่ง ผมเลยต้องปลดเข็มขัดเพื่อไปเก็บของ สาเหตุที่ผมตัดสินใจปลดเข็มขัดแล้วก้มลงไปเก็บได้ก็เพราะ รถมันติดมาก เขยื้อนทีละหน่อยๆ สาเหตุก็เพราะด่านที่ตำรวจตั้งนั่นแหละ

พอเงยหน้าขึ้นมา ยังไม่ทันจะคาดเข็มขัดกลับคืน ผมจะเบี่ยงรถออกไปทางขวา เพราะปรกติช่วงตรงข้ามเซ็นทรัล หน้าซอฟทแวร์ปารค รถตู้และแท็กซี่จะจอดแช่ แต่ไม่เคยเห็นจราจร จะมาทำหน้าที่ในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเย็นหรือตอนหัวค่ำ (แต่ดันมาตั้งด่านตอนเที่ยง?) นายดาบจราจร รีบโบกรถผมเข้าข้างทางพร้อมแจ้งข้อหา ไม่คาดเข็มขัด และเขียนใบสั่งให้ผมตามเอกสารแนบ

ไม่ทราบว่า ผมจะร้องเรียน และ ไขข้อสงสัยจากเว็บนี้ได้หรือไม่ว่า ตกลงแล้วข้อหาไม่คาดเข็มขัด โดยเฉพาะในช่วงที่รถมันติดแหง่กขนาดนั้น และจราจรก็ไม่ถามผมสักคำว่าทำไมไม่คาด ตั้งหน้าตั้งตาเขียนใบสั่ง มันเป็นเรื่องที่ "ถูกต้อง" หรือไม่

ขอแสดงความนับถือจากคุณ : จุลพงศ์ ผลเงาะ   เมื่อเวลา : 26 ธ.ค. 2012 จำนวนผู้อ่าน : 76
ตอบคำถาม
วันนี้ (17 ธ.ค.) พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รอง ผบช.น. (รับผิดชอบงานจราจร) ได้มีบันทึกสั่งการไปยังตำรวจจราจรในสังกัดนครบาล ทั้ง 3,500 นาย เพื่อรณรงค์กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการกวดขันจับกุมตามปกติ 12 ข้อหาหลัก ได้แก่ 1.ข้อหาแข่งถในที่สาธารณะ 2.ขับรถเร็ว 3.แซงรถในที่คับขัน 4.เมาแล้วขับ 5.ขับรถย้อนศร 6.ไม่สวมหมวกนิรภัย 7.จอดรถซ้อนคัน 8.ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 9.ควันดำ 10.จอดรถในที่ห้ามจอด 11.จอดรถบนทางเท้า 12.ขับขี่รถบนทางเท้า โดยได้สั่งการให้เพิ่มการจับกุมอีก 5 ข้อหา ประกอบด้วย 1.ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง 2.ไม่ขคดเข็มขัดนิรภัย 3.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 4.ความผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนควบของรถ และ 5.ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร และให้ทุก บก. รวบรวมผลการปฏิบัติเสนอต่อ บก.02 ทุกวัน นอกจากนี้ ได้สั่งให้ทุกสถานีตำรวจ นำเทคโนโลยีตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรด้วยวิธีการใช้กล้องทุกชนิดในการถ่ายภาพผู้กระทำผิด เพื่อออกหมายเรียกพร้อมภาพส่งไปดำเนินคดีถึงบ้านพักทุกราย
 
ความคิดเห็น
 
ความคิดเห็น
เพิ่มเติม ข้อ 5. ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่

อย่างนี้ผมก็ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปรถที่ทำผิดกฎหมายได้นะสิครับ..
เพราะจะกลายเป็นผมทำผิดเสียเอง ที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ... เห้อ ตาเพชรเอ๋ย..
คุณ : ชุมชนตาเพชร วันที่ : 26 ธ.ค. 2012   [115.87.180.xxx ]

ความคิดเห็น
ก็ถูกแล้วคนขับมีหน้าที่ขับรถ ให้คนที่นั่งไปด้วยถ่าย แต่ถ้าไปคนเดียวก็อย่าทำ ขับรถเติมน้ำมันก่อนออกตัวก็คาดเข็มขัดให้เรีบร้อย ทำได้ง่ายๆ ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แต่ที่ยุ่งเพราะคิดแบบศรีธนนชัย
คุณ : คนกุง วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [125.24.148.xxx ]

ความคิดเห็น
สม
คุณ : ฮึอฮึอ วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [125.24.130.xxx ]

ความคิดเห็น
โรงพักปากเกร็ดไม่เกี่ยวกับกรุงเทพนี่
จับได้ทุกข้อหานะ
คุณ : MMN วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [125.25.163.xxx ]

ความคิดเห็น
ใช้โทรศัพท์ถ่ายไม่ได้ก็ใช้กล้องสิครับ -*-
คุณ : wingzero วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [61.19.225.xxx ]

ความคิดเห็น
ผิดก็บอกเล็กน้อยทำผิดไม่ยอมรับอีกเคยตัว
คุณ : 2222 วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [124.120.38.xxx ]

ความคิดเห็น
ก็เค้าทำเพื่อตัวคุณ เสียเงินซะบ้างจะได้จำติดใจเลยว่า ขึ้นรถทุกครั้งตองคาดเข็มขัด

คาดเข็บขัดมันยากนักหรือไง งั้นตายห่าเลยเป็นไง ง่ายดี
คุณ : ชอบง่ายๆ วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [124.122.214.xxx ]

ความคิดเห็น
เอาตามตรง ถ้าตามตัวบทกฎหมายมันก็ผิดที่ไม่คาด แต่ข้อหาแบบนี้ไม่น่าจะต้องเขียนใบสั่ง ตักเตือนเพียงพอ ผมเคยโดนเรียกตรวจด้วยข้อหาอะไรไม่รู้ให้จอด แต่พอจอดรถเลยด่านมาหน่อยนึง ตำรวจแจ้งข้อหาบอกไม่คาดเข็มขัด ผมก็บอกว่าผมคาดจนกระทั่งผมโดนเรียกจอดรถผมก็ปลดออกเพื่อเอื้อมไปหยิบกระเป๋าที่เบาะหลัง พอหันมาโดนข้อหา ไม่คาดเข็มขัด ยื้ออยู่นาน มากหาเหตุผลเอาผิดไม่ได้ บอกขอตรวจรถเฉยๆ เอากะเค้าสิ
ปล. รถผมติดฟิล์มเข้ม พอลดกระจกตอนเค้าเดินมาผมโดนข้อหายัดเยียด ผมจึงย้อนถามว่าคุณเห็นได้งัยผมไม่คาด ตำรวจตอบไม่ได้ ผมก็เลยต้องบอกเค้าว่าผมคงทนขับรถดัง ปิ๊บๆๆๆๆ ตลอดทางเพราะสัญญาณเตือนไม่คาดเข็มขัดดังตลอดไม่ได้หรอกนะท่าน
คุณ : เอกชัย วันที่ : 27 ธ.ค. 2012   [110.169.254.xxx ]

ความคิดเห็น
ทำผิดแล้วได้ใบสั่งก็บ่น เฮ้อ....
คุณ : เบื่อๆๆๆ วันที่ : 28 ธ.ค. 2012   [14.207.180.xxx ]

ความคิดเห็น
ข้อหาแบบนี้แล้วแต่ดุลยพินิจของ ตร.ครับ แล้วแต่ยอดในแต่ละเดือน ถ้ายอดถึงก็รอด ถ้ายอดยังไม่ถึงก็ไม่รอด ผมก็เคยโดน สน.หนองค้างพลู จับข้อหาไม่เขียนเล่มป้ายแดง โดนปรับไป 200 บาท ผมก็ไม่ว่าอะไรนะ เพราะเห็นพี่ ตร.แกเดินดูรอบรถ รถก็ป้ายแดงจริง ทุกอย่างถูกต้องหมด สุดท้ายแกขอดูเล่มป้ายแดง ผมรู้ว่าโดนแน่ก็ไม่ว่าอะไร แต่พอไปจ่ายค่าปรับ ตร.ที่รับชำระค่าปรับยังบอกเลยว่าถ้าเป็นเขา เขาจะไปจับในข้อหานี้จะทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนเปล่าๆๆๆ (เห็นไหมล่ะครับ สน.เดียวกันการใช้ดุลยพินิจยังต่างกันเลยครับ) ด้วยความสงสัยจึงได้ถาม ตร. ว่า เขาให้เขียนเล่มป้ายแดงเพื่ออะไร???? คำตอบที่ได้คือ เมื่อใช้เล่มป้ายแดงหมดทางศูนย์ขายรถก็จะไปซื้อเล่มป้ายแดงมาใหม่ ทำให้มีรายได้เข้ารัฐ เล่มป้ายแดงราคาประมาณหนึ่งร้อยบาท แต่เล่มที่ใช้อยู่อายุ 20 กว่าปีแล้วใช้ไป 2 หน้าเอง และถ้ายกเลิกโครงการรถคันแรกรายได้เข้ารัฐมากกว่ามั๊ย???? แล้วรถป้ายแดงของ ตร.ที่จอดอยู่ก็ลากป้ายแดงซะนานเคยเขียนเล่มไหม??? รถที่จอดอยู่หน้าโรงพักใช้ป้ายแดงปลอมทำไมไม่จับ??? ตร.ก็ให้คำตอบไม่ได้ แล้วแต่ดุลพินิจครับ เพราะผมก็เคยถ่ายรูปมาโพสท์ไว้ในเวปนี้เหมือนกัน
คุณ : ร่วมด้วยช่วยกัน วันที่ : 28 ธ.ค. 2012   [125.25.157.xxx ]

ความคิดเห็น
ใบเตือนเขาใช้เฉพาะ บช.น.ครับ ภูธรไม่เกี่ยว
คุณ : จร.ภูธร วันที่ : 30 ธ.ค. 2012   [1.2.225.xxx ]

ความคิดเห็น
ความผิดคนอื่นเทาภูเขาความผิดเราเท่าเส้นผม
คุณ : โชว์ฟาว วันที่ : 30 ธ.ค. 2012   [58.8.166.xxx ]

ความคิดเห็น
มันก็น่าจะตักเตือนได้นะครับถ้าข้อหาแค่นี้ แต่อย่างว่าและครับจับคนพวกนี้ข้อหาเบาๆง่ายกว่าครับ ไปจับรถซิ่ง รถแข่ง หรือรถแพงๆก็โดนเด้งซิครับ ตำรวจเขาก็มีลูกมีเมียต้องเลี้ยงดูครับ ส่วนท่านที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจผมก็ขอขอบคุณ แต่ถ้าคุณโดนเรียกบ้างก็ถูกจับเหมือนกัน ทีพวกเขาขี่ย้อนศร ขึ้นสะพานพอถูกเห็นก็บอกว่าปฎิบัติหน้าที่ด่วน แต่ถ้าบางคนขึ้นบ้างแล้วบอกว่าบ้านกำลังไฟใหม้เขาจะยอมปล่อยไหม ขึ้นชื่อว่าตำรวจก็....ทุกคนแหละครับ ช่องว่างใครอยากใส่อะไรก็ตามใจครับ
คุณ : HHH วันที่ : 01 ม.ค. 2013   [171.7.140.xxx ]

ความคิดเห็น
ถ้าทำผิดจริงก็รับผิดไปก็เท่านั้นไม่ยากเลย มีแต่คนจำพวกเอาดีใส่ตัวเท่านั้นแหละที่ไม่ยอมรับผิด ถึงยอมก็กระแหนะกระแหนคนอื่น ประเทศจะเจริญได้ไง แบบขี้แพ้ชวนตี ไม่รู้ว่าโคตรเง้าเป็นใครถึงได้เป็นแบบนั้น เรามาช่วยกันทำให้ถูกต้องตามกฎจราจรดีกว่ามั้ย มองตัวเราเพียงคนเดียวก็พอว่าไม่ทำผิดกฎหมาย ทุกคนทำแบบนี้คิดแบบนี้ก็ไม่มีคนทำผิดแล้วจริงป่าว
คุณ : กูคนไทย วันที่ : 06 ม.ค. 2013   [110.169.242.xxx ]

ความคิดเห็น
การตักเตือนหรือไม่ เป็นดุลพินิจตำรวจครับ แต่คุณทำผิดกฎหมายแล้วครับ รู้หรือไม่รู้ครับ ว่าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ผิดกฎหมาย ถ้ารู้แล้วยังทำก็สมควรแต่ถ้าไม่รู้ ก็โง่ละครับ
คุณ : narininlaw วันที่ : 13 ม.ค. 2013   [125.24.166.xxx ]

ความคิดเห็น
ผมเพิ่งโดนวันนี้ครับ ท้องที่สน.บางบ่อ อ.บางบ่อ .สมุทรปราการครับ ตั้งใจจะจอดซื้อยาตรงร้านใต้สะพานลอยเลยปลดเข็มขัด แตพ่อจะจอดมันจอดไม่สะดวกเพราะรถติดเยอะเนื่องจากตร.มันตั้งด่านตรงปากทางเข้าถนน อ.บางบ่อ และมีตร.นายหนึ่งยืนหัวมุมถนน ไม่สวมหมวกขณะปฏิบัติงาน จึงขับเลี้ยวไปตามทาง เพื่อจะจอด7-11 ขตรงที่มันตั้งด่านกันพอดี ดันโดนตร.นาย2โบกให้หยุดรถ ผมลดกระจกลง ดันกวักมือให้เข้าข้างทาง ตร.นาย3เข้ามาขอดูใบขับขี่ ผมบอกว่ามี ถามตร.ว่าจะให้ข้อหาอะไร บอก "ไม่คาดเข็มขัด" ผมจึงอธิบาย ว่าที่เห็นไม่คาด คือไม่ได้คาดตอนไหน และจุดที่จะจอดซื้อของก7-11 ตรงที่พวกคุณตั้งด่าน นายตร.มันไม่ฟังที่อธิบายเลย เขียนใบสั่งลูกเดียว...ทั้งๆที่ มันน่าจะคุยเชิงตักเตือนกันได้ รึไม่ก็ ให้พวกมึงเข้าใจว่าภถ้ามึงเป็นกูมึงก็ต้องปลดเข็มขัดเหมือนกัน
คุณ : pandora วันที่ : 22 ส.ค. 2015   [49.230.155.xxx ]

ความคิดเห็น
http://buystarlix.trade/ - starlix http://styplon.top/ - buy styplon http://priceofcialis.bid/ - price cialis http://clonidine01mg.cricket/ - clonidine http://robaxin.gdn/ - methocarbamol robaxin 500mg
คุณ : aspilpx36g วันที่ : 25 ส.ค. 2016   [46.161.9.xxx ]

ความคิดเห็น
http://trazodone.website/ - trazodone http://baclofen.host/ - baclofen without prescription http://cytotec.website/ - cytotec http://viagra50mg.top/ - viagra http://singulairforallergies.xyz/ - singulair online
คุณ : aspilfvgkq วันที่ : 04 ต.ค. 2016   [46.161.9.xxx ]

ความคิดเห็น
http://flagylonline.link/ - flagyl http://hydrochlorothiazideonline.us/ - buy hydrochlorothiazide online http://doxycyclinemonohydrate.date/ - click
คุณ : aspimrn1nm วันที่ : 26 ต.ค. 2016   [46.161.9.xxx ]

ความคิดเห็น
http://amitriptylineonline.bid/ - amitriptyline online http://buybaclofen.online/ - baclofen http://lisinopril5mg.date/ - lisinopril
คุณ : aspil1tdbn วันที่ : 13 พ.ย. 2016   [46.161.9.xxx ]

ความคิดเห็น
http://adalat247.us/ - adalat http://costofabilify.gdn/ - cost of abilify http://medrol-online.cricket/ - medrol http://albuterol-sulfate.cricket/ - albuterol sulfate
คุณ : aspi9bqzp0 วันที่ : 02 ธ.ค. 2016   [46.161.9.xxx ]

ความคิดเห็น
http://levitra-generic.cricket/ - levitra http://genericviagra.date/ - generic viagra http://buy-strattera.site/ - buy strattera http://metformin500mg.eu/ - metformin 500 mg http://tamoxifen-9.top/ - arimidex tamoxifen http://buymotrin.space/ - advil/motrin http://alli-diet-pill.science/ - alli
คุณ : aspimjoj02 วันที่ : 03 ธ.ค. 2016   [46.161.9.xxx ]

 
 
ข้อความ :
( ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ใส่ภาพประกอบ ( ไม่เกิน 500 kB )
ชื่อ :
code
 

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...