Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศซื้อเครื่องวัดควันดำ เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศซื้อเครื่องวัดเสียงจากยานพาหนะ เพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขยายเวลาทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเสมือนจริง เพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์ โดยจะเริ่มทดลอง ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2559 (เวลา 22.00 น.) ถึง วันที่ 6 ธ.ค.2559 (เวลา 24.00 น.)
22 - 25 พ.ย.59 ทดลองปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน และวันที่ 26 พ.ย.59 ตั้งแต่เวลา 01.00น. เป็นต้นไป ปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทน
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร บริเวณรอบสนามหลวงและถนนต่อเนื่อง(ตลอดเวลา) เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2559
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจร เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ และถวายบังคมพระบรมศพ กรณี อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางโดย ขนส่งสาธารณะ รถส่วนตัว รถรางของกรุงเทพมหานคร และเป็นคณะโดยรถบัส
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
POKEMON TRAFFIC NO GO ใช้มือถือบนถนนไม่ปลอดภัย เราจับคุณ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว )ว่าด้วย การห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกและในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. ๒๕๕๙
กองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์ รณรงค์การกวดขันวินัยจราจร เรื่อง การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด
กองบังคับการตำรวจจราจร แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และ TOR ระบบตรวจจับฯ
เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองบังคับการตำรวจจราจร
กองบังคับการตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์
"ปฎิบัติการพิเศษ ชุดกองปราบตำรวจจราจร"
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วย การกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ในถนนกำแพงเพชร ๖ โครงการะบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) พ.ศ. ๒๕๕๘
fanpage ตำรวจนครบาลทำดี ทำได้ ทำทันที https://goo.gl/HYx4P4
ป้ายประชาสัมพันธ์จราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ประชาสัมพันธ์เปิดอาคารประสารราชกิจ
กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์การขออนุญาต ใช้พื้นผิวถนน ในรูปแบบแห่ หรือขบวนใดๆ
แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง ช่วงที่ ๒ สะพานใหม่ - คูคต
แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง ช่วงที่ ๑ หมอชิต - สะพานใหม่
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร ขณะก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต
ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รับสมัครตำแหน่งงานในโครงการ Bloomberg Initiative for Global Road Safety(ล่าสุด)
ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยาน 2 ล้อ นำรถจักรยานที่มีสภาพพร้อมและมีอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์มาใช้และข้อปฏิบัติในการใช้ทาง
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมาหนคร (ชั่วคราว) ว่าด้วย การห้ามเดินรถทุกชนิด และกำหนดช่องเดินรถ บนสะพานสุนทรโกษา
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่ประสบเหตุกรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร สามารถโทรแจ้งข้อมูล หมายเลขทะเบียนรถ สีรถ เวลาและสถานที่เกิดเหตุได้ที่ สายด่วน บก.จร. โทร.1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลขสายด่วน กรมการขนส่ง โทร.1584
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)
ย้ำ!ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเดินบน
สะพานกรุงธน
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
"ผลการปฏิบัติ จับจริง 5 จอม"
Download แบบป้าย 5 จริง, แบบป้ายล๊อคจริง
แบบสำรวจ "นโยบาย 5 จริง" (ยกจริง, ล็อคจริง, จับจริง, ขังจริง, สุภาพจริง) ตามปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชน
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บก.จร. ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้ร้องเรียนถูกออกใบสั่ง ข้อหา ใช้หมวกนิรภัยไม่ถูกต้องตามลักษณะที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบบสำรวจ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
(ร่าง)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษ
ป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร ตามแนวทางพระราชดำริ
ข่าว โครงการปฏิบัติการบรรเทาการจราจรตามแนวทางพระราชดำริ
ตํารวจโครงการพระราชดําริ รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร
ป้ายประชาสัมพันธ์การจับจริง ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ
ภารกิจตํารวจโครงการพระราชดําริ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาการจราจรภาคประชาชน พ.ศ. 2557
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์หมายเรียกตามโครงการตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) โครงการก่อสร้างอาคาร และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพ และจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพและจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
บก.จร.เน้นกวดขันจับกุมรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
999999999999999999999
หัวข้อประกาศ/แจ้ง/สอบถาม แจ้ง & ร้องเรียน...ที่นี่  |  ดูรายการทั้งหมด
หัวข้อ : ++สพฉ.จับมือ สตช. ขึ้นทะเบียนรถกู้ชีพ พร้อมแจกสติกเกอร์กันมั่ว+++
 

สพฉ.จับมือ สตช. ขึ้นทะเบียนรถกู้ชีพ พร้อมแจกสติกเกอร์กันมั่ว

 นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. เป็นประธานในพิธิเปิด การตรวจขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ FR ในพื้นที่กทม. โดยร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมขนส่งทางบก ซึ่งมีหน่วยกู้ชีพจากมูลนิธิต่างๆ นำรถปฏิบัติการกู้ชีพกว่า 300 คน มารับการตรวจมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียน


นพ.ชาตรี กล่าวว่า สำหรับการตรวจขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ FR ในพื้นที่กทม. ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากประสบความสำเร็จในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยรถที่เข้าตรวจมาตรฐาน จะต้องผ่านการตรวจหลักฐานทะเบียนรถ ภาพถ่ายรถ หนังสือรับรองจากต้นสังกัด การตรวจไฟวับวาบ การตรวจสภาพรถ และไฟสัญญาณที่ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย พร้อมจะต้องมีการตรวจอุปกรณ์มาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินด้วย ก่อนจะมีการออกหนังสือ พร้อมสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมและตรวจสอบรถกู้ชีพในการออกปฎิบัติหน้าที่ได้ถึง 95% เนื่องจากปัจจุบันจำนวนรถกู้ชีพทั่วประเทศมีมากกว่า 12,000 คัน เฉพาะในกทม. มีกว่า 2,000 คัน ซึ่งคาดว่าวันนี้ (10 พ.ย.) น่าจะมีรถที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานแบบสมบูรณ์ครบถ้วนประมาณ 10% สำหรับรถที่ไม่ผ่านจะต้องกลับมาตรวจใหม่หลังจากนี้ 2 สัปดาห์

นอกจากนี้ผู้ปฎิบัติการที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรม และได้ขึ้นทะเบียนในระบบของการแพทย์ฉุกเฉิน ถึงจะสามารถปักชื่อ นามสกุล และอักษรย่อลงในเครื่องแต่งกายได้ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้น 

จากคุณ : ข่าวจริง สปริงนิวส์    เมื่อเวลา : 13 พ.ย. 2012 จำนวนผู้อ่าน : 76
ตอบคำถาม
ต่อไป ใครคิดเอารถมาติดไซเรนเถื่อนแล้วมามั่วนิ่มอยู่บนท้องถนน จะไม่ได้อีกแล้ว รถที่ติดไซเรนได้ต้องเป็นรถที่ผ่านการตรวจจาก สพฉ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะมาขออนุญาตติดไซเรนกับ สตช.ตามกฏหมาย ใครไม่ทำตามกฏหมาย ก็ต้องถูกกวาดล้างจับกุมซะที
 
ความคิดเห็น
 
ความคิดเห็น
มันสมควรที่จะทำตั้งนานแล้วพ่อคุณเอ้ย ประเทศไทยนี่มันวัวหายล้อมคอกจริงๆเลย แล้วว่าแต่มันจะไม่ไปทำสติ๊กเกอร์ปลอมอีกเหรอ และจะรู้ได้งัยว่าคันไหนได้รับอนุญาติติดไฟวับวาบ ติดไซเรน แล้วล่ะ ทุกวันนี้เห็นวิ่งกันเกลื่อนถนน มันน่าจะมีระบบที่ตรวจสอบได้ชัดเจนและว่องไวด้วยนะคับ เพราะเชื่อว่าหลายคนมองภาพพจน์ของอาสากู้ภัยในภาพลบไปหมดแล้ว เพราะเรื่องการ ติดไฟวับวาบ ติดไซเรน แล้วมาวิ่งกร่างตามท้องถนน อีกอย่างพวก อาสากู้ภัยที่ใช้ จยย. แล้วติดไฟวับวาบ ติดไซเรน ล่ะทำไง เวลามันวิ่งกันหลายคันหมวกนิรภัยมันก้อไม่ใส่ น่าจะมีมาตรการที่รัดกุมและเข้มงวดกว่านี้นะ จะได้ไม่มีพวกอาสาแกะดำมาวิ่งปะปนอีก
คุณ : คนใช้ถนน วันที่ : 13 พ.ย. 2012   [124.120.39.xxx ]

ความคิดเห็น
จัดทำแล้ว ก็ช่วยจัดระเบียบให้เรียบร้อยด้วยนะครับ รูปแบบเดิมๆ ประเภท ไม่ติดป้ายทะเบียนหลัง แต่งซิ่ง ทำท่อเสียงดัง ลงหน้าเพลา เจอรถติด ก็เปิดสัญญาณแหกไป พอพ้นก็ปิด แบบนี้ ไม่เอานะครับ อย่างไรแล้วจะคอยดูครับ เพราะในย่านสามเสน มีหลายคัน
คุณ : แบล็คแคท วันที่ : 14 พ.ย. 2012   [180.183.116.xxx ]

ความคิดเห็น
เดี๋ยวมันก็มั่วตัดสติกเกอร์มาแป๊ะเองอีกแหล่ะ...วางบทลงโทษจริงๆจังๆ ดีกว่า โทษต้องเอาให้หนักกว่าคนทั่วไป 2 เท่า รับรองว่ารถเถื่อนหายเกือบหมด ส่วนที่เหลือก็จะเป็นคนที่เขาอาสาเข้ามาทำงานจริง ๆ และพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบระเบียบข้อบังคับ พวกเถื่อน ๆ จะได้ไม่เข้ามาทำให้องค์กรที่น่านับถือเหล่านี้ได้เสื่อมเสียชื่อเสียงดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนตัวขอชื่นชม จนท.กู้ชีพทุกท่านที่ออกมาทำงานช่วยเหลือบนท้องถนน ถึงแม้ว่าจะไม่เคยใช้บริการก็ตาม.... ฉะนั้นก็อยากจะขอฝาก จนท. อาสาทั้งหลายช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อกำจัดพวกแกะดำที่อยู่ในองค์กรของท่านออกมาให้หมด ใครผิดทำไม่ดีควรให้ออกจะดีกว่าอย่าปกป้องเอาไว้เดี๋ยวชื่อเสียงของท่านที่สั่งสมมาจะหมดไปเพราะพวกแกะดำพวกนี้....
คุณ : เล็ก วันที่ : 15 พ.ย. 2012   [192.168.2.xxx ]

ความคิดเห็น
มันซื้อได้มั้ยสติ๊กเกอร์นี้น่ะครับ...ถามเพื่อ...ตอบว่ามันไม่สามารถทำได้เลย..ใช่มั้ยเพราะมันมีระบบของมัน........ถามแบบอยากรู้ครับ....ไม่กวนนะครับเพื่อนสมาชิก...อยากรู้ว่า ทำไม่ได้แน่นอน....ถ้าจะไปซื้อมาติด
คุณ : ฅนเดินทาง วันที่ : 17 พ.ย. 2012   [171.7.184.xxx ]

ความคิดเห็น
ดูที่รูปประกอบนะครับ สติกเกอร์ของ สพฉ.ที่เป็นวงกลมสีน้ำเงินนั้นอาจจะจ้างร้านทำเองได้ครับ แต่สติกเกอร์ที่เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินที่ติดอยู่ใต้สติกเกอร์วงกลมตรา สพฉ. นั้นไปจ้างร้านทำไม่ได้แน่นอนครับเพราะทุกแผ่นจะมีเลขที่อนุญาตอยู่สามารถตรวจสอบได้และจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเพราะมีวันหมดอายุของใบอนุญาตด้วย ต้องเอารถกลับไปตรวจสภาพใหม่ถึงจะได้สติกเกอร์สีเหลี่ยมผืนผ้าและเลขที่ของใหม่ออกมาติด เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ารถคันนั้นผ่านการตรวจรับรองมาแล้วหรือไม่ให้ดูที่สติกเกอร์สีเหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินที่มีเลขที่กำกับไว้ครับ
คุณ : อาสากู้ชีพคนหนึ่ง วันที่ : 23 พ.ย. 2012   [103.10.64.xxx ]

ความคิดเห็น
ผมอยากทราบว่าการที่มีรถจักรยายยนต์เครื่อนที่เร็วจะต้องขออนุญาติไม่ คับ แล้วจะได้รับรองจากหน่วยงานไหนไหมคับ เพราะรถจักรยานเคลื่อนเร็วที่มีอยู่มากมาย แล้วพวกพี่เขานี้ก็ออกตรวจสอบเหตุให้รถน.เขตต่าง ผมอยาทราบว่าพวกที่อยู่จักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วต้องขออนุญาติไม่คับ แล้วต้องติดตรา สพฉหรือไม่ ได้รับค่าเคชหรือไม่คับ ต้องติดตราต้นสังกัดหรือไม่ อยากทราบคำตอบคับ
คุณ : คนใจอาสา วันที่ : 28 ม.ค. 2013   [118.172.240.xxx ]

ความคิดเห็น
Untitled Document
wholesale bags http://www.googletest.com
คุณ : wholesale bags วันที่ : 21 ก.พ. 2014   [31.41.216.xxx ]

ความคิดเห็น
http://buycephalexin.info/ - cephalexin 500mg http://effexor3.us/ - cheap effexor
คุณ : aspiqd5sjk วันที่ : 07 ก.ย. 2016   [46.161.9.xxx ]

ความคิดเห็น
http://myfreewebcam.webcam/ - with slut chat http://paydayloansinmissouri.top/ - payday loans in missouri http://blackjackcasino.top/ - black jack casino http://moneynetwork.top/ - payday loans lakewood wa http://casinodealer.top/ - money slot http://howtomakequickmoneyonline.top/ - how to make quick money online http://easiestwaytomakemoney.top/ - easiest way to make money
คุณ : aspiq395gp วันที่ : 11 ก.ย. 2016   [46.161.9.xxx ]

 
 
ข้อความ :
( ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ใส่ภาพประกอบ ( ไม่เกิน 500 kB )
ชื่อ :
code
 

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...