Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนที่ประสบเหตุกรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร สามารถโทรแจ้งข้อมูล หมายเลขทะเบียนรถ สีรถ เวลาและสถานที่เกิดเหตุได้ที่ สายด่วน บก.จร. โทร.1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลขสายด่วน กรมการขนส่ง โทร.1584
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)
ย้ำ!ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเดินบน
สะพานกรุงธน
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) โครงการก่อสร้างอาคาร และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
"ผลการปฏิบัติ จับจริง 5 จอม"
Download แบบป้าย 5 จริง, แบบป้ายล๊อคจริง
แบบสำรวจ "นโยบาย 5 จริง" (ยกจริง, ล็อคจริง, จับจริง, ขังจริง, สุภาพจริง) ตามปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชน
บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ CEO ประจำเดือน เม.ย.58
แถลงข่าว กรณีรถตู้ทิ้งนักท่องเที่ยว
ป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร ตามแนวทางพระราชดำริ
ข่าว โครงการปฏิบัติการบรรเทาการจราจรตามแนวทางพระราชดำริ
ตํารวจโครงการพระราชดําริ รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร
ป้ายประชาสัมพันธ์การจับจริง ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ
ภารกิจตํารวจโครงการพระราชดําริ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาการจราจรภาคประชาชน พ.ศ. 2557
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม(Lane Change Management System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซ่อมแซม พร้อมทั้งพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพ และจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพและจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
บก.จร.เน้นกวดขันจับกุมรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
หัวข้อประกาศ/แจ้ง/สอบถาม แจ้ง & ร้องเรียน...ที่นี่  |  ดูรายการทั้งหมด
หัวข้อ : จากกระทู้ที่ 14247 เรื่องการตั้งกรวยยางบริเวณช่องคู่ขนาน >>> สน.บางนา แจ้งผลการจัดการจราจร<<<<
 

เรียน คุณคนสัญจร

สน.บางนา ขอชี้แจงกรณีที่กรวยยางมาตั้งวางบริเวณทางเบี่ยงช่องคู่ขนานเข้าช่องทางด่วน หน้าเคหะฯบางนาและบริเวณทางแยกถนนศรีนครินทร์เข้าถนนบางนา-ตราดก่อนถึงเคหะบางนา นั้น

ขอเรียนว่าการจัดการจราจรนั้นไม่มีหลักทฤษฎีใกรตั้งวางกรวยยางหรอกครับ การจัดการจราจรเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสภาพการจราจรมากกว่า  การนนำกรวยยางมาตั้งวางบริเวณดังกล่าวนั้นเนื่องจากรถที่มาจากถนนศรีนครินทร์ที่จะเลี้ยวเข้าถนนบางนา-ตราดนั้นมีปริมาณมาก เมื่อนำกรวยยางมาตั้งวางทั้งสองจุดทำให้รถที่จากศรีนครินทร์เคลื่อนตัวได้ดี  และการตั้งวางกรวยก็ไม่ทำให้รถทางตรงทั้งคู่ขนานและช่องทางด่วนติดขัดแต่อย่างใด   อีกทั้ง สน.บางนาได้รับคำชมเชยจากประชาชนทำนวนมากว่าการนำกรวยยางมาตั้งวางทำให้การจราจรดีขึ้น  หากไม่วางกรวยก็จะทำให้รถที่มาจากศรีนครินทร์ ท้ายแถวยาวถึงทางแยก ร.พ.ศิครินทร์ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรณาโทร 0891568252 ขอบคุณครับ

กรณีรถย้อนเส้นทางนั้นได้กำชับเจ้าหน้าที่จราจรจับกุมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่ท่านไม่เห็น จนท.ตำรวจ นั้นเนื่องจากเมื่อผู้ขับขี่พบ จนท.ตำรวจ ก็จะหลบหนีไป จึงใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่ขับวนไปมาเมื่อพบก็จะจับครับ หาก จนท.ยืนอยู่ก็ไม่ทำผิดครับจากคุณ : พ.ต.ท.ศุภชัย ชัยสุวรรณ รอง ผกก.จร.   เมื่อเวลา : 07 มี.ค. 2011 จำนวนผู้อ่าน : 506
ตอบคำถาม
จากกระทู้ที่ 14247 เรื่องการตั้งกรวยยางบริเวณช่องคู่ขนาน สน.บางนาชึ้แจงผลการจัดการจราจรบริเวณดังกล่าวมาให้รับทราบครับ..
 
ความคิดเห็น
 
ความคิดเห็น
ภาพประกอบการร้องเรียนกระทู้ที่ 14247
คุณ : สน.บางนา วันที่ : 07 มี.ค. 2011   [127.0.0.xxx ]

ความคิดเห็น
ดีครับ แต่ทางเข้าน่าจะจัดการพวกชอบปาดหน่อยครับ เพราะทำให้คนทำดีที่เค้าต่อคิวมาไม่อยากจะทำทั้งๆ ที่มีตำรวจยืนอยู่ยังปาดกันเป็นเรื่องปกติ ผมวิ่งทางนั้นทุกวันก็เจอทุกวัน.
คุณ : ผ่านมา ... วันที่ : 07 มี.ค. 2011   [127.0.0.xxx ]

ความคิดเห็น
เมื่อตำรวจอยู่ก็สั่งการให้จับอยู่เสมอครับ
คุณ : พ.ต.ท.ศุภชัย ชัยสุวรรณ วันที่ : 08 มี.ค. 2011   [127.0.0.xxx ]

 
 
ข้อความ :
( ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ใส่ภาพประกอบ ( ไม่เกิน 500 kB )
ชื่อ :
code
 

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...