Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) โครงการก่อสร้างอาคาร และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Facebook -ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
"ผลการปฏิบัติ จับจริง 5 จอม"
Download แบบป้าย 5 จริง, แบบป้ายล๊อคจริง
แบบสำรวจ "นโยบาย 5 จริง" (ยกจริง, ล็อคจริง, จับจริง, ขังจริง, สุภาพจริง) ตามปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชน
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การห้ามรถเดิน กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว และกำหนดช่องทางเดินรถ ในการจัดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย (ชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๘
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีพิธีเปิดงาน ''ขบวนพาเหรดท่องเที่ยววิถีไทย'' จะมีการปิดการจราจร
ป้ายประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร ตามแนวทางพระราชดำริ
ข่าว โครงการปฏิบัติการบรรเทาการจราจรตามแนวทางพระราชดำริ
ตํารวจโครงการพระราชดําริ รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร
ป้ายประชาสัมพันธ์การจับจริง ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ
ภารกิจตํารวจโครงการพระราชดําริ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาการจราจรภาคประชาชน พ.ศ. 2557
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม(Lane Change Management System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซ่อมแซม พร้อมทั้งพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR ) ในการประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพ และจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการติดตั้งระบบนำเสนอภาพและจอแสดงผลประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
บก.จร.เน้นกวดขันจับกุมรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
หัวข้อประกาศ/แจ้ง/สอบถาม แจ้ง & ร้องเรียน...ที่นี่  |  ดูรายการทั้งหมด
หัวข้อ : จากกระทู้ที่ 14247 เรื่องการตั้งกรวยยางบริเวณช่องคู่ขนาน >>> สน.บางนา แจ้งผลการจัดการจราจร<<<<
 

เรียน คุณคนสัญจร

สน.บางนา ขอชี้แจงกรณีที่กรวยยางมาตั้งวางบริเวณทางเบี่ยงช่องคู่ขนานเข้าช่องทางด่วน หน้าเคหะฯบางนาและบริเวณทางแยกถนนศรีนครินทร์เข้าถนนบางนา-ตราดก่อนถึงเคหะบางนา นั้น

ขอเรียนว่าการจัดการจราจรนั้นไม่มีหลักทฤษฎีใกรตั้งวางกรวยยางหรอกครับ การจัดการจราจรเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสภาพการจราจรมากกว่า  การนนำกรวยยางมาตั้งวางบริเวณดังกล่าวนั้นเนื่องจากรถที่มาจากถนนศรีนครินทร์ที่จะเลี้ยวเข้าถนนบางนา-ตราดนั้นมีปริมาณมาก เมื่อนำกรวยยางมาตั้งวางทั้งสองจุดทำให้รถที่จากศรีนครินทร์เคลื่อนตัวได้ดี  และการตั้งวางกรวยก็ไม่ทำให้รถทางตรงทั้งคู่ขนานและช่องทางด่วนติดขัดแต่อย่างใด   อีกทั้ง สน.บางนาได้รับคำชมเชยจากประชาชนทำนวนมากว่าการนำกรวยยางมาตั้งวางทำให้การจราจรดีขึ้น  หากไม่วางกรวยก็จะทำให้รถที่มาจากศรีนครินทร์ ท้ายแถวยาวถึงทางแยก ร.พ.ศิครินทร์ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรณาโทร 0891568252 ขอบคุณครับ

กรณีรถย้อนเส้นทางนั้นได้กำชับเจ้าหน้าที่จราจรจับกุมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่ท่านไม่เห็น จนท.ตำรวจ นั้นเนื่องจากเมื่อผู้ขับขี่พบ จนท.ตำรวจ ก็จะหลบหนีไป จึงใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่ขับวนไปมาเมื่อพบก็จะจับครับ หาก จนท.ยืนอยู่ก็ไม่ทำผิดครับจากคุณ : พ.ต.ท.ศุภชัย ชัยสุวรรณ รอง ผกก.จร.   เมื่อเวลา : 07 มี.ค. 2011 จำนวนผู้อ่าน : 502
ตอบคำถาม
จากกระทู้ที่ 14247 เรื่องการตั้งกรวยยางบริเวณช่องคู่ขนาน สน.บางนาชึ้แจงผลการจัดการจราจรบริเวณดังกล่าวมาให้รับทราบครับ..
 
ความคิดเห็น
 
ความคิดเห็น
ภาพประกอบการร้องเรียนกระทู้ที่ 14247
คุณ : สน.บางนา วันที่ : 07 มี.ค. 2011   [127.0.0.xxx ]

ความคิดเห็น
ดีครับ แต่ทางเข้าน่าจะจัดการพวกชอบปาดหน่อยครับ เพราะทำให้คนทำดีที่เค้าต่อคิวมาไม่อยากจะทำทั้งๆ ที่มีตำรวจยืนอยู่ยังปาดกันเป็นเรื่องปกติ ผมวิ่งทางนั้นทุกวันก็เจอทุกวัน.
คุณ : ผ่านมา ... วันที่ : 07 มี.ค. 2011   [127.0.0.xxx ]

ความคิดเห็น
เมื่อตำรวจอยู่ก็สั่งการให้จับอยู่เสมอครับ
คุณ : พ.ต.ท.ศุภชัย ชัยสุวรรณ วันที่ : 08 มี.ค. 2011   [127.0.0.xxx ]

 
 
ข้อความ :
( ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ใส่ภาพประกอบ ( ไม่เกิน 500 kB )
ชื่อ :
code
 

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...