Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
{GENERATE_MENU}
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
 
ข่าวอัพเดท
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
หัวข้อข่าว : ระดับน้ำท่วมทางรถไฟยังทรงตัว รถไฟสายเหนือยังงดการเดินรถ

รายละเอียด :

สถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟยังทรงตัว ระดับน้ำยังสูงเหนือสันรางเกินพิกัดที่ขบวนรถไฟผ่านไปได้ การรถไฟจำเป็นประกาศหยุดการเดินรถสายเหนือชั่วคราวต่อไป นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท่วมทางรถไฟในเส้นทางสายเหนือประจำวันนี้(14 ตค) ดังนี้.- 1.ช่วงสถานีบางปะอิน-บ้านโพ ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 15 เซนติเมตร 2.ช่วงสถานีบ้านโพ-อยุธยา ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 70 เซนติเมตร 3.ช่วงสถานีอยุธยา-บ้านม้า ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 78 เซนติเมตร 4.ช่วงสถานีลพบุรี-ท่าแค ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 74 เซนติเมตร 5.ช่วงสถานีนครสวรรค์-ปากน้ำโพ ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 23 เซนติเมตร 6.ช่วงสถานีปากน้ำโพ-บึงบอระเพ็ด ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 36 เซนติเมตร 7.ช่วงสถานีบึงบอระเพ็ด-ทับกฤช ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 33 เซนติเมตร 8.ช่วงสถานีทับกฤช-คลองปลากด ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 37 เซนติเมตร 9.ช่วงสถานีคลองปลากด-ชุมแสง ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 24 เซนติเมตร การรถไฟฯยังประกาศงดการเดินรถชั่วคราว ได้แก่.-ขบวนรถรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 11(กรุงเทพ-เชียงใหม่), ขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์ ที่ 1 (กรุงเทพ-เชียงใหม่), ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 13(กรุงเทพ-เชียงใหม่), ขบวนรถด่วนที่ 51 (กรุงเทพ-เชียงใหม่), ขบวนรถเร็วที่ 105 (กรุงเทพ-ศิลาอาสน์), ขบวนรถเร็วที่ 107 (กรุงเทพ-เด่นชัย) และ ขบวนรถเร็วที่ 115 (กรุงเทพ-พิษณุโลก) ส่วนในบางช่วงที่สามารถเดินรถได้ และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟ มีการเดินรถในบางขบวน-บางช่วง ดังนี้.- 1.ขบวนรถธรรมดาที่ 102 เชียงใหม่-กรุงเทพ เดินรถได้ถึงสถานีชุมแสง 2.ขบวนรถธรรมดาที่ 109 กรุงเทพ-เชียงใหม่ เดินรถช่วงสถานีชุมแสง-เชียงใหม่ 3.ขบวนรถธรรมดาที่ 207 กรุงเทพ-นครสวรรค์ เดินรถถึงสถานีลพบุรี และช่วงสถานีโคกกระเทียม-นครสวรรค์ 4.ขบวนรถธรรมดาที่ 401 ลพบุรี-พิษณุโลก เดินรถจากสถานีโคกกระเทียม-นครสวรรค์ 5.ขบวนรถธรรมดาที่ 402 พิษณุโลก-ลพบุรี เดินรถจากสถานีนครสวรรค์-โคกกระเทียม 6.ขบวนรถธรรมดาที่ 407 นครสวรรค์-เชียงใหม่ เดินรถช่วงสถานีชุมแสง-เชียงใหม่ 7.ขบวนรถธรรมดาที่ 408 เชียงใหม่-นครสวรรค์ เดินรถถึงสถานีชุมแสง 8.ขบวนรถธรรมดา 302 ลพบุรี-กรุงเทพ เดินรถช่วงสถานีลพบุรี-มาบพระจันทร์ และช่วงสถานีบางปะอิน-กรุงเทพ 9.ขบวนรถเร็วที่ 111 กรุงเทพ-เด่นชัย เดินรถช่วงสถานีกรุงเทพ-บางปะอิน และสถานีมาบพระจันทร์-ลพบุรี 10.ขบวนรถธรรมดาที่ 208 นครสวรรค์-กรุงเทพ เดินรถช่วงสถานีลพบุรี-มาบพระจันทร์ และสถานีบางปะอิน-กรุงเทพ 11.ขบวนรถธรรมดาที่ 201 กรุงเทพ-พิษณุโลก เดินรถช่วงสถานีกรุงเทพ-บางปะอิน และสถานีมาบพระจันทร์-ลพบุรี 12.ขบวนรถธรรมดาที่ 212 ตะพานหิน-กรุงเทพ เดินรถช่วงสถานีลพบุรี-มาบพระจันทร์ และสถานีบางปะอิน-กรุงเทพ 13.ขบวนรถธรรมดา 209 กรุงเทพ-ตาคลี เดินรถช่วงสถานีกรุงเทพ-บางปะอิน และสถานีมาบพระจันทร์-ลพบุรี 14.ขบวนรถธรรมดา 106 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ เดินรถช่วงสถานีบางปะอิน-กรุงเทพ 15.ขบวนรถธรรมดา 202 พิษณุโลก-กรุงเทพ เดินรถช่วงสถานีลพบุรี-มาบพระจันทร์ 16.ขบวนรถธรรมดา 211 กรุงเทพ-ตะพานหิน เดินรถถึงบางปะอิน 17.ขบวนรถธรรมดา 112 เด่นชัย-กรุงเทพ เดินรถช่วงสถานีลพบุรี-มาบพระจันทร์ และสถานีบางปะอิน-กรุงเทพ จากสาเหตุน้ำท่วมทางช่วงสถานีอยุธยา-บ้านม้า ขบวนรถไฟไม่สามารถผ่านไปได้ นอกจากสายเหนือที่ต้องหยุดการเดินรถแล้ว ขบวนรถในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือที่มีต้นทางที่สถานีกรุงเทพ ขบวนรถเปลี่ยนเส้นทางเดินรถจากกรุงเทพ-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-ชุมทางแก่งคอย-นครราชสีมา ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่เดินทางโดยสารรถไฟในขณะนี้ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถติดต่อขอรับเงินค่าโดยสารคืนได้เต็มราคาที่นายสถานีรถไฟทุกแห่ง ทั้งนี้ ขอให้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ทาง เว็บไซด์ของการรถไฟฯ ที่ WWW.RAILWAY.CO.TH หรือ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา,สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...