Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
{GENERATE_MENU}
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
 
ข่าวอัพเดท
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
หัวข้อข่าว : คปภ. ขยายศูนย์สอบระบบคอมพิวเตอร์ไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ

รายละเอียด :

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า กฎหมายได้กำหนดว่าผู้ใดจะกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยต้องผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงาน คปภ. กำหนด สำหรับในปี 2553 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น 238,996 ราย / ในจำนวนนี้เป็นผู้สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 167,503 ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย 10,956 ราย นายหน้าประกันชีวิต 23,292 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย 37,245 ราย ทั้งนี้ ระบบการสอบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน คปภ. ได้เปิดให้บริการในส่วนกลางมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมีผู้สนใจสมัครสอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสอบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจประกอบวิชาชีพเป็นนายหน้าประกันภัย สามารถขอรับใบอนุญาตได้อย่างรวดเร็ว / สำนักงาน คปภ. จึงได้ขยายศูนย์สอบระบบคอมพิวเตอร์ไปยังส่วนส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยในระยะแรกจะเปิดสอบ ณ สำนักงาน คปภ. 3 ภาค ได้แก่ สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (จ.นครสวรรค์) ภาค 4 (จ.อุดรธานี) และภาค 6 (จ.นครราชสีมา) ส่วนในไตรมาส 2 จะขยายการสอบออก ไปยังสำนักงาน คปภ. อีก 4 ภาค ได้แก่ ภาค 1 (จ.เชียงใหม่) ภาค 9 (จ.ชลบุรี) ภาค 10 (จ.นครปฐม) และ ภาค 12 (จ.สงขลา) / สำหรับผู้ประสงค์จะสอบโดยระบบคอมพิวเตอร์สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ทาง www.oic.or.th โดยสั่งพิมพ์ใบนำส่งเพื่อชำระค่าสมัครสอบจากระบบ และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา โดยในวันที่สอบจะต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ กำหนดรับสมัครสอบ กำหนดทุกวันที่ 15 - 30 ของทุกเดือน โดยสอบทุกวันพุธและวันศุกร์ วันละ 2 รอบๆ ละ 10 คน / เลขาธิการสำนักงาน คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของสำนักงาน คปภ. ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบให้บริการด้านอื่นๆ เพื่อปรับปรุงระยะเวลาและขั้นตอนการบริการให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ต่อไป (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ; http://www.thannews.th.com)
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...