Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
{GENERATE_MENU}
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
 
ข่าวอัพเดท
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
หัวข้อข่าว : สรุปสถิติอุบัติเหตุจราจร

รายละเอียด :

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2552 คุณอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่ากรมได้รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2552 เพื่อนำไปวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระยะยาวของประเทศ จากสถิติพบว่า จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2550 เกิดขึ้น 68,085 ครั้ง ปี 2551 เกิดขึ้น 58,092 ครั้ง และในปี 2552 เกิดขึ้น 58,838 ครั้ง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วง 8 เดือน ปี 2550 จำนวน 8,333 ศพ ปี 2551 จำนวน 7,373 ศพ และปี 2552 จำนวน 7,562 ศพ ส่วนผู้บาดเจ็บปี 2550 จำนวน 52,905 ราย ปี 2551 จำนวน 46,806 ราย และในปี 2552 จำนวน 44,192 ราย เมื่อนำสถิติปี 2551 ถึง 2552 มาเปรียบเทียบ พบว่า ในปี 2552 มีคดีอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น 746 คดี หรือ ร้อยละ 1.28 ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 189 ศพหรือร้อยละ 2.56 โดยช่วงเดือนที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ เดือนมกราคม 1,121 ศพ รองลงมา มีนาคม 1,095 ศพ และเมษายน 1,091 ศพ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด รองลงมา ขับรถโดยประมาท (ตัดหน้ากระชั้นชิด) ขับรถชนท้าย แซงรถผิดกฎหมาย ขณะที่เมาแล้วขับ และหลับใน ยังเป็นพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนกว่า 95,000 คัน รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด 36,730 คัน รองลงมา ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 26,927 คัน ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้วางแผน กำหนด และปรับปรุงยุทธศาสตร์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในระดับประเทศ ทั้งช่วงเทศกาลสำคัญและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะได้ประสานให้จังหวัดนำข้อมูลดังกล่าวไป วิเคราะห์ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละจังหวัด โดยจะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ เร็ว เมา ง่วง โทรฯ ควบคู่กับการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย จราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น. (ที่มา,นสพ.เดลินิวส์ http://www.dailynews.co.th)
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...