Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
{GENERATE_MENU}
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
 
ข่าวอัพเดท
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
หัวข้อข่าว : ทบ.จัดงานวันเด็กปี 2561 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า

รายละเอียด :

วันเด็กปีนี้ กองทัพบกขอเชิญน้องๆ มาสนุกสนานเปิดโลกทัศน์และเติมเต็มประสบการณ์ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับกิจกรรมทางทหารที่กองทัพบก ได้เตรียมไว้อย่างเต็มที่ ภายใต้ ชื่องานว่า “กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้หน่วยทหารในส่วนกลางและภูมิภาค จัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 รวมทั้ง กองทัพบกจะสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมด้วย // สถานที่จัดงานวันเด็กของกองทัพบกในพื้นที่ กทม. ปีนี้ กำหนดจัด ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กทม. (ติดกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5) ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...