Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
{GENERATE_MENU}
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
กรมอุตุนิยมวิทยา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
 
ข่าวอัพเดท
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
หัวข้อข่าว : ดีเดย์ 15 พ.ค. จับ-ปรับจริง รถตู้โดยสารเกิน 13 ที่นั่ง ไม่มีทางฉุกเฉินท้ายรถ

รายละเอียด :

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การกำหนดให้รถตู้โดยสารต้องจัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง เป็นมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้โดยสารมีช่องทางเดินเพื่อออกประตูด้านท้ายของรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถออกทางด้านหลังได้สะดวกขึ้นหากประตูทางเข้าไม่สามารถเปิดได้ โดยในจะเริ่มบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ตรวจสอบการปรับปรุงรถตู้ทุกคัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป หากพบการฝ่าฝืน ยังไม่ดำเนินการปรับปรุงจำนวนที่นั่ง มีความผิดในอัตราโทษปรับเบื้องต้น แนะนำประชาชนพบเห็นรถตู้ไม่ปลอดภัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง (ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก)
 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...