เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
page 1page 2

ป้าย 1-10 สัญลักษณ์ทางโค้งต่างๆ
1 2 3 4
5 6 7 8
   
9 10์    
ป้ายที่ 11 - 15 ลักษณะทางแยกต่างๆ
11 12 13 14
     
15      
ป้ายที่ 16 - 45 ลักษณะการเตือน
16.วงเวียน 17.หยุดข้างหน้า 18.ข้ามทาง รถไฟ
มีเครื่องกั้น
19.ข้ามทาง รถไฟ
ไม่มีเครื่องกั้น
20.มีสัญญาญ ไฟข้างหน้า 21.ช่องจราจร ลดลง 22.ทางแคบลง 23.สะพานแคบ
24.ทางแคบ 25.ช่องลอดต่ำ 26.สะพาน เปิดได้ 27.ทางลื่น
28.เตือนรถ กระโดด 29.ทางขรุขระ 30.ทางร่วน 31.ทางขึ้น ลาดชัน
32.ทางลงลาดชัน 33.ทางคู่ข้าง หน้า 34.สิ้นสุดทางคู่ 35.รถวิ่งสวน ทาง
36.ทางร่วม 37.ทางร่วม 38.ทางแยก ซ้าย-ขวา 39.ระวังคน ข้ามทาง
40.โรงเรียน, ระวังเด็ก 41.ระวังสัตว์ 42.เขตห้ามแซง 43.อุบัติเหตุ ข้างหน้า
   
44.เขตชุมชน ลดความเร็ว 45.ใช้เกียร์ต่ำ    

<< Back
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved.