เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
page 1page 2

1. หยุด 2. ให้ทาง 3. ให้รถสวนทาง มาก่อน 4. ห้ามแซง
5.ห้ามเข้า 6.ห้ามเข้า 7.ห้ามกลับรถ 8.ห้ามเลี้ยวซ้าย
9.ห้ามเลี้ยวขวา 10.ห้ามรถยนต์ 11.ห้ามรถ บรรทุก 12.ห้ามรถ จักรยานยนต์
13.ห้ามรถพ่วง 14.ห้ามจักรยาน 15.ห้ามรถ สามล้อ 16.ห้ามรถยนต์ สามล้อ
17.ห้าม จักรยานยนต์
และรถยนต์
18.ห้ามจักรยาน
จักรยานยนต์
และรถยนต์
19.ห้ามรถ แทรกเตอร์ 20.ห้ามล้อเลื่อน ลากเข็น
21.ห้ามคนข้าม 22.ห้ามใช้เสียง 23.ห้ามจอดรถ 24.ห้ามหยุดรถ
25.หยุดตรวจ 26.จำกัด ความเร็ว 27.จำกัดน้ำหนัก 28.จำกัด ความกว้าง
29.จำกัด ความสูง 30.ให้ชิดซ้าย 31.ให้ชิดขวา 32.ให้เดิน ทางเดียว
33.รถเดิน ทางเดียว ไปทางซ้าย 34.รถเดิน ทางเดียว ไปทางขวา 35.ให้เลี้ยวซ้าย 36.ให้เลี้ยวขวา
37.ให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา 38.ให้ไปทาง ซ้ายหรือไป ทางขวา 39.วงเวียน 40.สุดเขตบังคับ

Next >>
สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved.