การขับรถอย่างปลอดภัย
ความรู้เกี่ยวกับรถที่นำมาใช้
การขับแซงหรือผ่านขึ้นหน้า
การขับรถผ่านทางร่วม
ทางแยก วงเวียน

อุบัติเหตุจราจรและการป้อง
กัน

การเดินบนถนน การข้ามถนน การขึ้นลงรถประจำทาง
ความรู้เกี่ยวกับการขับรถ
การออกรถ การเลี้ยวรถ
การกลับรถ

การหยุดรถ การจอดรถ
การขับจักรยานยนต์สองล้อ อย่างปลอดภัย

ความรู้เกี่ยวกับรถที่นำมาใช้

1. ห้ามนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งอาจเกิดอันตรายหรืออาจทำให้ เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย แก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้เดิน ทางรถ เช่น รถตัวถังผุ ๆ พัง ๆ ยางล้อรถไม่มีดอกยาง,ควันดำ ฯลฯ

2. รถที่นำมาใช้ต้องมีโคมไฟหน้า-หลัง-ไฟเลี้ยว-ไฟจอด-เบรก-ไฟ ฉุกเฉิน-แตร-เบรกมือที่ใช้การได้-ที่ปัดน้ำฝนครบถูกต้องตามกฎหมาย

3. รถที่นำมาใช้ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลัง(มีไฟส่องป้ายทะเบียน หลัง)และติดไฟป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีด้วย

4. รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในเวลากลางวันต้องติดธง สีแดง เวลากลางคืนต้องติดโคมสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งบรรทุกนั้น ให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

5. ผู้ขับรถบรรทุกสัตว์และสิ่งของ ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมป้องกันไม่ให้สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่ว ไหลส่งกลิ่น หล่น หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญ หรือทำให้ถนนสกปรกเปรอะเปื้อน

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved.