กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ศรีนครินทร์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ศรีนครินทร์  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง
ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ศรีนครินทร์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ 2 จุด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง รายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณหมวดทางหลวงศรีนครินทร์ ถึง คลองบางนา ระยะทางประมาณ 800 เมตร

จุดที่ 2 ปิดเบี่ยงจราจร บริเวณเกาะกลางกั้นช่องจราจร บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว