กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

6, 7 ก.ค.62 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มีจัดสอบ แนะเผื่อเวลาเดินทาง

6, 7 ก.ค.62 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มีจัดสอบ แนะเผื่อเวลาเดินทาง
6, 7 ก.ค.62 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มีจัดสอบ แนะเผื่อเวลาเดินทาง

ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต  มีจัดสอบ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 งานสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เวลา 09.00 - 11.30 น.   จำนวน 3,781 คน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 งานสอบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เวลา 09.00 - 12.00 น.  จำนวน 397 คน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 งานสอบ บริษัทไปรษณีย์ไทย
 เวลา 09.00 - 16.30 น.   จำนวน 400 คน

แนะนำเผื่อเวลาในการเดินทางและหากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง