กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ผบก.จร. นำข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด บก.จร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ผบก.จร. นำข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด บก.จร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
ผบก.จร. นำข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด บก.จร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 26  มิถุนายน  2562 พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ได้นำข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด บก.จร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)  บริเวณรอบอาคารที่ทำการ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)  อันเป็นการน้อนนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานให้ข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัดได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน