กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

การประชุมบริหารข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร เดือน มิถุนายน 2562

การประชุมบริหารข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร เดือน มิถุนายน 2562
การประชุมบริหารข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร เดือน มิถุนายน 2562

พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. (จ.1)  เป็นประธาน  การประชุมบริหารข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร ระดับ รอง สว.ขึ้นไป ครั้งที่6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุมแสงสิงแก้ว  ชั้น 2  กองบังคับการตำรวจราจร  (บก.จร)