กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

13 - 14 มิ.ย.62 มรภ.สวนสุนันทาซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตร

13 - 14 มิ.ย.62 มรภ.สวนสุนันทาซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตร
13 - 14 มิ.ย.62 มรภ.สวนสุนันทาซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตร

กองบังคับการตำรวจจราจร  ประชาสัมพันธ์  เน้นย้ำ! วันที่ 13 - 14  มิ.ย.62  มรภ.สวนสุนันทาซ้อมรับปริญญาบัตร  หลีกเลี่ยง ถนนราชวิถี  รถติดขัด 

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2562

ซ้อมย่อย วันที่ 10-11 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ซ้อมใหญ่ วันที่ 13-14 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พิธีจริง วันที่ 17 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฃ

แนะนำโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ กองบังคับการตำรวจจราจร โทร.สายด่วนจราจร 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง