กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เลื่อนคืนพื้นผิวจราจร ถ.ศรีนครินทร์ ขาเข้า บริเวณแยกพัฒนาการ จากวันที่ 10 มิ.ย.62 เลื่อนเป็นวันที่ 12 มิ.ย.62

เลื่อนคืนพื้นผิวจราจร ถ.ศรีนครินทร์ ขาเข้า บริเวณแยกพัฒนาการ จากวันที่ 10 มิ.ย.62 เลื่อนเป็นวันที่ 12 มิ.ย.62
เลื่อนคืนพื้นผิวจราจร ถ.ศรีนครินทร์ ขาเข้า บริเวณแยกพัฒนาการ จากวันที่ 10 มิ.ย.62 เลื่อนเป็นวันที่ 12 มิ.ย.62

กองบังคับการตำรวจจราจร  ประชาสัมพันธ์  ทาง รฟม. แจ้ง เลื่อนคืนพื้นผิวจราจร ถ.ศรีนครินทร์ ขาเข้า บริเวณแยกพัฒนาการ จากวันที่ 10 มิ.ย.62 เลื่อนเป็นวันที่ 12 มิ.ย.62

ประสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง ลาดพร้าว-สำโรง

ด้วยสภาพทางกายภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานก่อสร้าง ทางโครงการฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการคืนผิวจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า จากเดิมคือ คืนวันเสาร์ ที่ 8 มิ.ย. 2562 ถึงเช้าวันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 2562 เป็นวันที่ 8 มิ.ย 2562 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 04.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะที่ 2 ปิดเบี่ยงจราจรทั้งบริเวณ จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 ตั้งแต่คืนวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ถึง เช้าวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 04.00 น. โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางบนถนนพัฒนาการ ที่ต้องการไปบางกะปิ เลี้ยวซ้ายที่บริเวณแยกพัฒนาการ ทดแทน

หากการดำเนินงานแล้วเสร็จ จะมีการคืนผิวจราจรให้ตามปกติค่ะ ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งระบายรถ ในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบทางด้านการจราจร