กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 9 - 13 มิ.ย.62

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 9 - 13 มิ.ย.62
งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 9 - 13 มิ.ย.62

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทาง ขบวนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ปี 2562ฝั่งเทศบาลนครสมุทรสาคร ในช่วงบ่าย วันที่ 10 มิ.ย.62
- จุดเริ่มต้นขบวนบริเวณองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ถ.วิเชียรโชฎก
- ปิดเส้นทาง ถ.วิเชียรโชฎก แยกหลังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เพื่อจัดรูปขบวนแห่ฯ
- เวลา 13.00 น. เคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร
ใช้เส้นทาง ดังนี้
- ถ.วิเชียรโชฎก(หมายเลข 1,2) เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจษฎางค์ (หมายเลข3,4)
- เลี้ยวขวาขึ้น ถ.เอกชัย (หมายเลข5,6,7,8)
- เลี้ยวขาวเข้า ถ.นิคมรถไฟ(หมายเลข9,10)
- เลี้ยวขวาเข้า ถ.นรสิงห์(หมายเลข 11,12,13)
- เลี้ยวขวาขึ้น ถ.เศรษฐกิจ1 (หมายเลข 14,15)
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราษฎร์บรรจบ (หมายเลข16)
- เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุคนธวิท(หมายเลข 17)
- เลี้ยวขวาเข้า ถ.บ้านเช่า (หมายเลข 18)
- เลี้ยวขวาเข้าถนนสรรเพชร(หมายเลข 19)
- เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุขาภิบาล(หมายเลข 20,21)
- เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เศรษฐกิจ1 บริเวณท่ารถท่าเรือรับลม (หมายเลข 22
- เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (สิ้นสุดขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร)
ข้อมูล งานจราจร สภ.เมืองสมุทรสาคร