กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

7 พ.ค.-16มิ.ย.62 เวลา 22.00-04.00น. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณพื้นราบชิดแนวสะพานข้ามแยกบางกะปิ ถ.ลาดพร้าว

7 พ.ค.-16มิ.ย.62 เวลา 22.00-04.00น. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณพื้นราบชิดแนวสะพานข้ามแยกบางกะปิ ถ.ลาดพร้าว
7 พ.ค.-16มิ.ย.62 เวลา 22.00-04.00น. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณพื้นราบชิดแนวสะพานข้ามแยกบางกะปิ ถ.ลาดพร้าว

กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บริเวณพื้นราบชิดแนวสะพานข้ามแยกบางกะปิ บนถนนลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบการรับน้ำหนักสะพานข้ามแยกบางกะปิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 22.00 - 04.00 น.ปิดเบี่ยงช่องจราจร 1 ช่องทางขวา ชิดแนวสะพานฝั่งขาเข้า และปิดเบี่ยงช่องจราจร 2 ช่องทางขวา ชิดแนวสะพานฝั่งขาออก ระยะทางประมาณ 40 เมตร บริเวณคลองตาหนัง
จุดที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 22.00 - 04.00 น. ปิดเบี่ยงช่องจราจร 1 ช่องทางขวา ชิดแนวสะพานฝั่งขาเข้า และปิดเบี่ยงช่องจราจร 2 ช่องทางขวา ชิดแนวสะพานฝั่งขาออก ระยะทางประมาณ 40 เมตร บริเวณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ สาขาบางกะปิ