กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เส้นทางการจัดการจราจร  ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เส้นทางการจัดการจราจร  ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เส้นทางการจัดการจราจร  ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เส้นทางการจัดการจราจร 

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 พิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต