กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ปิดการจราจร รอบการจัดงาน พิธีสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ปิดการจราจร รอบการจัดงาน พิธีสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ปิดการจราจร รอบการจัดงาน พิธีสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เส้นทางที่ ปิดการจราจรเพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดงาน ตลอดเวลา 

พิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต