กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 จุด

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 จุด
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 จุด

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 จุด

     - ช่วงที่ 1 กม.(ทล) 6+000ถึง กม.(ทล) 6+500 (บริเวณโรงพยาบาลนครธนถึงเซ็นทรัลพระราม2) เพื่อดำเนินงานขนย้ายเหล็กโครงสร้าง เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและเศษวัสดุ วันที่ 3-8 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 15:00 น.(ปิดบางช่วงเวลา)

     - ช่วงที่ 2 กม.(ทล) 4+800 ถึง กม.(ทล) 5+600 (บริเวณตลาดกรีนไนท์เดย์ถึงสะพานคลองสนามชัย) เพื่อดำเนินงานขนย้ายเหล็กโครงสร้าง เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและเศษวัสดุ วันที่ 3-8 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 15:00 น.(ปิดบางช่วงเวลา)

     - ช่วงที่ 3 กม.(ทล) 4+700 ถึง กม.(ทล) 6+500 (บริเวณโรงพยาบาลนครธน-สะพานคลองสนามชัย) เพื่อดำเนินงานขนย้ายเหล็กโครงสร้าง งานเทคอนกรีตเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วันที่ 3-8 มีนาคม 2564 เวลา 21:00 - 04:00 น.

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน

หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 02-101-0493