กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2564
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2564
 
รายละเอียดด้านล่าง
 
     - วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 10.40 น. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (ข้อเขียน)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 จำนวนผู้เข้าสอบ 1,413 คน
 
     - วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สัมภาษณ์)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 จำนวนผู้เข้าสอบ รอบเข้า 257 คน , รอบบ่าย 210 คน
 
     - วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สัมภาษณ์)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 จำนวนผู้เข้าสอบ รอบเข้า 264 คน , รอบบ่าย 202 คน
 
     - วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สัมภาษณ์)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 จำนวนผู้เข้าสอบ รอบเข้า 265 คน , รอบบ่าย 215 คน