กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลื่อน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 46

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลื่อน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 46
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลื่อน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 46

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลื่อน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 46

ระหว่างวันที่ 15-19 มี.ค. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ไปก่อน #กำหนดการใหม่ ทางม.รามคำแหงจะแจ้งให้ทราบต่อไป