กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือกลับสู่ภาวะปกติ

เลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือกลับสู่ภาวะปกติ
เลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือกลับสู่ภาวะปกติ

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 จึงขอ เลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือกลับสู่ภาวะปกติ