กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์หมายเลข 7(กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา) และ หมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี)

วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์หมายเลข 7(กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา) และ หมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี)
วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์หมายเลข 7(กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา) และ หมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี)

กรมทางหลวง มอบของขวัญปีใหม่ วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์หมายเลข 7(กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา) และ หมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี)

ตั้งแต่ เวลา 00.01น. วันที่ 30 ธ.ค. 63 ถึง เวลา 24.00น. ของวันที่ 4 ม.ค. 64