กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

     - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย

ทางพิเศษบูรพาวิถีหรือทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี ทางพิเศษกาญจนาภิเษกหรือทางด่วนสายบางพลี-สุขสวัสดิ์
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รวมทั้งสิ้น 6 วัน
รวมถึงร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางของ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1
ทางพิเศษศรีรัชหรือทางด่วนขั้นที่ 2
ทางพิเศษอุดรรัถยา หรือทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2564 จำนวน 2 วัน

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 บริเวณ ประกอบด้วย ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 และที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2564 อีกด้วย


ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กทพ. ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมนำความสุขทุกเส้นทางที่สอดคล้องกับกิจกรรมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” ของกระทรวงคมนาคม จะมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเพื่อ ความสะดวก ปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษมาให้บริการในอนาคต อาทิ - ระบบป้ายแจ้งเตือนความเร็วโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Your Speed Sign) การจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

- การเปิดใช้บริการระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt

- ระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System)

- ระบบแจ้งเตือนรถจอดและแจ้งเหตุผิดปกติบนทางพิเศษ (Video Content Analysis) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการระบบด่านเก็บเงินไร้ไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือระบบ M-Flow ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง กทพ. จะเริ่มดำเนินการต่อจากกรมทางหลวงภายใต้รูปแบบและมาตรการเดียวกันซึ่งในส่วนของ กทพ. จะเริ่มให้บริการที่ด่านฯ จตุโชติ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 และที่ ด่านฯ รามอินทรา ได้ในราวเดือนกรกฎาคม 2564

     - ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 กทพ. จะยังคงรักษามาตรฐานการคัดกรองหรือเข้มงวดในเรื่องความสะอาดบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านทุกสายทาง รวมถึงบริเวณตู้และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษ และขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บัตร Easy Pass แทนการใช้เงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรอันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ทั้งนี้ผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application "EXAT Portal" ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย