กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้าและขาออก (ถนนจตุรทิศ) บริเวณแยกประดิษฐ์มนูธรรม

ประชาสัมพันธ์ ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้าและขาออก (ถนนจตุรทิศ) บริเวณแยกประดิษฐ์มนูธรรม
ประชาสัมพันธ์ ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้าและขาออก (ถนนจตุรทิศ) บริเวณแยกประดิษฐ์มนูธรรม

ประชาสัมพันธ์ ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้าและขาออก (ถนนจตุรทิศ) บริเวณแยกประดิษฐ์มนูธรรม

เพื่อก่อสร้าง ทางเชื่อมทางขึ้น - ลง สถานีวัดพระราม ๙ ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ ถนนพระราม๙ ฝั่งขาเข้า สัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออก สัญจรได้ 3 ช่องจราจร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความ จำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า และขาออก (ถนนจตุรทิศ) บริเวณแยกประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อก่อสร้างทางเชื่อมทางขึ้น - ลง สถานีวัดพระราม๙ ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ ถนนพระราม๙ ฝั่งขาเข้า สัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออก สัญจรได้ 3 ช่องจราจร

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com