กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา
คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา

ร่วมกับ สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

และ สสส. ศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)