กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ

เพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน (Street light for LED) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต วันที่ 7- 28 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 น – 02.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน (Street light for LED) บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 02.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงจราจรดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 : บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึงซอยพหลโยธิน 21 จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง
2. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 : บริเวณหน้าโรงเรียนสารวิทยา ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง
3. วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 : บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ ถึง ตลาดยิ่งเจริญ จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้ รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com