กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

3 - 5 เม.ย.63 ปิดจราจรบนทางยกระดับดอนเมือง

3 - 5 เม.ย.63 ปิดจราจรบนทางยกระดับดอนเมือง
3 - 5 เม.ย.63 ปิดจราจรบนทางยกระดับดอนเมือง

วันที่ 3 - 5 เม.ย.63 ปิดจราจรบนทางยกระดับดอนเมือง เพื่อดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. - 02.00 น.ของวันที่ 4 เมษายน 2563 ดอนเมืองโทลล์เวย์ จะเปิดการจราจรเพียง 1 ช่องทาง ตั้งแต่ อนุสรณ์สถาน -ดินแดง เนื่องจากการติดตั้งโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Sign) บนทางยกระดับดอนเมือง

วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 02.00 น. - 03.00 น.ดอนเมืองโทลล์เวย์ทำการ ปิดการจราจรทุกด่าน ตั้งแต่ อนุสรณ์สถาน-ดินแดง เพื่อทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Sign) บนทางยกระดับดอนเมือง

วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. - 02.00 น.ของวันที่ 5 เมษายน 2563 ดอนเมืองโทลล์เวย์ จะเปิดการจราจรเพียง 1 ช่องทาง ตั้งแต่ ดินแดง -อนุสรณ์สถาน เนื่องจากการติดตั้งโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Sign) บนทางยกระดับดอนเมือง

วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 02.00 น. - 03.00 น.ดอนเมืองโทลล์เวย์ทำการ ปิดการจราจรทุกด่าน ตั้งแต่ ดินแดง -อนุสรณ์สถาน เพื่อทำการติดตั้งโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Sign) บนทางยกระดับดอนเมือง