กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้ ณ สนามสอบ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต

ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้ ณ สนามสอบ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต
ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้ ณ สนามสอบ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต

ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้ ณ สนามสอบ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต

 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีงานสอบสำนักงานอัยการสูงสุด เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 3,438 คน

วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีงานสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เวลา 13.00 - 16.00 น. จำนวน 7,556 คน

 

 

#แนะเลี่ยงเส้นทาง

#สายด่วน1197