กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

วางแผนการเดินทาง เสาร์-อาทิตย์นี้ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีงานสอบ!!

วางแผนการเดินทาง เสาร์-อาทิตย์นี้ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีงานสอบ!!
วางแผนการเดินทาง เสาร์-อาทิตย์นี้ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีงานสอบ!!

วางแผนการเดินทาง เสาร์-อาทิตย์นี้ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีงานสอบ!!

 

#วันเสาร์ มีสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้เข้าสอบ 2,742 คน ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น.

#วันอาทิตย์ มีสอบของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1,816 คน ตั้งแต่เวลา 07.00 -12.00 น.