กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ขอเชิญสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจากหาดใหญ่ ณ มูลนิธิป่อเต็กกตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

ขอเชิญสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจากหาดใหญ่ ณ มูลนิธิป่อเต็กกตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
ขอเชิญสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจากหาดใหญ่ ณ มูลนิธิป่อเต็กกตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 -26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจากหาดใหญ่ ณ มูลนิธิป่อเต็กกตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

หมายเหตุ : วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ขบวนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวถึงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 

#แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ
#1197สายด่วนจราจร