กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ

ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงเส้นทางโดยรอบม.สวนดุสิต

วันเสาร์ และอาทิตย์ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น.

#แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทาง
#1197สายด่วนจราจร