กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึง กม.25

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึง กม.25
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึง กม.25

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึง กม.25
เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น.

โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้
1. การดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง

2. การดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง  โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com