กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง ๒ ฝั่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ 24 ต.ค.62

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง ๒ ฝั่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ 24 ต.ค.62
รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง ๒ ฝั่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ 24 ต.ค.62

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง ๒ ฝั่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

โดยวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา
๑. วัดราชาธิวาสวิหาร ๒. วัดเทวราชกุญชร
๓. วัดสามพระยา ๔. วัดบวรมงคล
๕. วัดคฤหบดี ๖. วัดระฆังโฆสิตาราม
เริ่มเจริญชัยมงคลคาถา ตั้งแต่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ผ่านวัด
และเสร็จพิธี เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พ้นเขตวัด