กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ตร.จร. วางแผนการจัดเส้นทางรองรับขบวนแห่ประจำปี  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วันนี้

ตร.จร. วางแผนการจัดเส้นทางรองรับขบวนแห่ประจำปี  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วันนี้
ตร.จร. วางแผนการจัดเส้นทางรองรับขบวนแห่ประจำปี  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วันนี้

การจัดเส้นทางรองรับขบวนแห่ประจำปี  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) วันที่ 8 ต.ค. 62