กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

19 - 20 ก.ย.62 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning

19 - 20 ก.ย.62 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning
19 - 20 ก.ย.62 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning

(19 ก.ย.62) เวลา 07.45 น. นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” big cleaning เส้นทางเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีจิตอาสาทั้งจากกรุงเทพมหานคร และจิตอาสาหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น จิตอาสาเหล่าทัพ กอร.มน ตำรวจ กรมเจ้าท่า และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นายอัศวินฯ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้ระดมจิตอาสากว่า 5000 คน ร่วมทำความสะอาดบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย 2562

วันที่ 19 ก.ย.62 เริ่มทำความสะอาดฝั่งธนบุรี ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จากสะพานกรุงธนบุรี ถึง ปากคลอง รวมระยะทาง 4,500 เมตร

วันที่ 20 ก.ย.62 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.30 น. ซึ่งวันนี้จะทำความสะอาดฝั่งพระนคร จากสะพานกรุงธนบุรี ถึง ท่าเตียน ระยะทาง 4,500 เมตร

โดยทั้ง 2 วันนี้ จิตอาสาจะขัดล้างหลังเขื่อนและผนังเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะวัชพืชริมแม่น้ำเจ้าพระยา และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและสถานประกอบการต่างๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562