กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณแยกแฮปปี้แลนด์

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณแยกแฮปปี้แลนด์
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณแยกแฮปปี้แลนด์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ และบนสะพานข้ามแยกบางกะปิ เพื่อดำเนินการติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป (Cross Beam) สำหรับคานสถานีบางกะปิ ในระหว่างวันที่ 7 – 19 กันยายน 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. โดยปิดเบี่ยง (ชั่วคราว) สลับกัน 2 ฝั่ง ขาเข้าและขาออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ฝั่งขาเข้า ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 142 ระยะทาง 150 เมตร และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนสะพานข้ามแยกบางกะปิ ฝั่งขาเข้าและขาออก ในวันที่ 7 / 8 / 10 / 14 / 17 กันยายน 2562 เวลา 22.00 - 05.00 น. โดยผู้ใช้ทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า สามารถใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทางในฝั่งขาออก ทดแทน

ฝั่งขาออก ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 113 ถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ ระยะทาง 150 เมตร และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนสะพานข้ามแยกบางกะปิ ฝั่งขาเข้าและขาออก ในวันที่ 9 / 11 / 13 / 16 / 19 กันยายน 2562 เวลา 22.00 - 05.00 น. โดยผู้ใช้ทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก สามารถใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทางในฝั่งขาเข้า ทดแทน