กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

23 ก.ย. 62 กทม. เตรียมทุบสะพาน "ข้ามถนนเชื้อเพลิง " พร้อมปรับช่องจราจร ลดผลกระทบรถติดในพื้นที่

23 ก.ย. 62 กทม. เตรียมทุบสะพาน
23 ก.ย. 62 กทม. เตรียมทุบสะพาน "ข้ามถนนเชื้อเพลิง " พร้อมปรับช่องจราจร ลดผลกระทบรถติดในพื้นที่

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดบริเวณทางแยกและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนรองรับการจราจรถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลักต่อเนื่องถนนพระราม 3 โดยดำเนินการก่อสร้างสะพานยกระดับ ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 1,950 ม. ความกว้าง 17.40 ม. เริ่มจากบริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา ถนนพระรามที่ 3 เป็นการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยก ณ ระนอง ขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อกับทางยกระดับข้ามทางแยกถนนพระราม 4 ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 550 ม. เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ต้องทุบทิ้ง และก่อสร้างสะพานเลี้ยวขวาจากถนนพระราม 3 ข้ามแยก ณ ระนอง ในแนวถนนรัชดาภิเษกเข้าสู่สุนทรโกษา ขนาด 2 ช่องจราจร ทิศทางเดียว ความยาว 600 ม. สำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 ก.ย. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มี.ค. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน

ทั้งนี้  สำนักการโยธาจะดำเนินการทุบรื้อสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง โดยไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใด จึงมีความจำเป็นต้องปรับช่องจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถยนต์ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 62 เป็นต้นไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในระหว่างการก่อสร้าง โดยสามารถใช้เส้นทางเลี่ยง ดังนี้

เส้นทางที่ 1 รถที่มาจากถนนพระราม 4 ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปถนนพระราม 3 ใช้ทางกลับรถหน้าตลาดปีนัง

เส้นทางที่ 2 รถที่มาจากถนนพระราม 3 ให้เลี้ยวซ้ายเลียบทางรถไฟ ไปออกถนนพระราม 4

และเส้นทางที่ 3 รถที่มาจากถนนสุนทรโกษา ให้วิ่งเลียบใต้สะพานเชื้อเพลิง และข้ามทางรถไฟไปถนนพระราม 3

เมื่อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรถนนพระรามที่ 3 เชื่อมต่อถนนรัชดาภิเษกให้มีความคล่องตัว เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาถนนที่มีลักษณะเป็นคอขวด ลดจุดตัดการจราจรถนนพระรามที่ 4 ถนนสุนทรโกษา ถนนเชื้อเพลิง และถนนใกล้เคียงต่อเนื่องไปยังพื้นที่โดยรอบ

Cr.  เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.