กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมพิธีสวดมนต์ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมพิธีสวดมนต์ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมพิธีสวดมนต์ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมพิธีสวดมนต์ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.

สามารถจอดรถได้ที่ สวนสัตว์ดุสิต เวลา ๑๖.๐๐ น.  มีรถรับ - ส่ง เข้าบริเวณงาน