กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.รามคำแหง ขาเข้า บริเวณคณะเศรษศาสตร์  ม.รามคำแหง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.รามคำแหง ขาเข้า บริเวณคณะเศรษศาสตร์  ม.รามคำแหง
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.รามคำแหง ขาเข้า บริเวณคณะเศรษศาสตร์  ม.รามคำแหง

รฟม. ประชาสัมพัน์  ปิดเบี่ยงจราจร บนถนนรามคำแหง  ฝั่งขาเข้า  บริเวณคณะเศรษศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะทางประมาณ 150 เมตร เพื่อปรับคุณภาพดิน (JET GROUT) ปล่องระบายอากาศที่ 12 (IVS12) วันที่ 8 กันยายน – 27 ตุลาคม 2562 เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
โดย มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง