กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา  ถนนแจ้งวัฒนะ จาก รร.เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถึง ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 25

รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา  ถนนแจ้งวัฒนะ จาก รร.เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถึง ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 25
รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา  ถนนแจ้งวัฒนะ จาก รร.เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถึง ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 25

รฟม.  แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา  ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า  ตั้งแต่ บริเวณโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 25 เพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับโครงการฯ ในวันที่ 11 - 14 กันยายน 2562 เวลา 22.00 - 04.00 น.

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 25 ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2562 ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.

- โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) 1 ช่องทาง