กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

8 ก.ย. 62 เวลา 09.00 - 12.00น. ที่ มธ. รังสิต จัดสอบของ กรมส่งเสริมการเกษตร

8 ก.ย. 62 เวลา 09.00 - 12.00น. ที่ มธ. รังสิต จัดสอบของ กรมส่งเสริมการเกษตร
8 ก.ย. 62 เวลา 09.00 - 12.00น. ที่ มธ. รังสิต จัดสอบของ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 8 ก.ย.62 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบ "กรมส่งเสริมการเกษตร"
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวนผู้เข้าสอบ 7,499 คน  แนะนำวางแผนการเดินทางล่วงหน้า