กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กำหนดการจัดงานพิธีนวราตรี และงานแห่ประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

กำหนดการจัดงานพิธีนวราตรี และงานแห่ประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
กำหนดการจัดงานพิธีนวราตรี และงานแห่ประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

ประกาศกำหนดการจัดงานพิธีนวราตรี และงานแห่ประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน , เทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพทั้งหลายที่ประดิษฐานภายในวัด เพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี กำหนดจัดในวันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒

งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

งานแห่ประเพณี เนื่องในวันวิชัยทศมี (Vijaya Dasmi) ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดจัดในวันอังคาร ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒