กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

บช.น. พร้อมอำนวยการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2562

บช.น. พร้อมอำนวยการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2562
บช.น. พร้อมอำนวยการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2562

“ บช.น. พร้อมอำนวยการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2562 ”
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ  การอำนวยการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวง
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 ส.ค.62 เวลา 05.00 - 22.00น.

การจัดการ
1. จัดการเดินรถทางเดียว เพื่อเป็นการหมุนการเดินรถให้เป็นไปอย่างคล่องตัว และลดปัญหาการจราจรที่แออัด ดังนี้
จัดการเดินรถทางเดียวตั้งแต่ เวลา 05.00 น. – 22.00 น.
เส้นทาง
แยกผ่านพิภพลีลา – ถนนหน้าพระธาตุ – ขวาถนนพระจันทร์ – ซ้ายถนนมหาราช –
ซ้ายถนนท้ายวัง – วงเวียน นรด.

2. จุดจอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
- กองสลากเก่า
- วัดชนะสงคราม
- ลานจอดรถกรุงเทพมหานคร ถนนไกรสีห์

#แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทาง
#ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ โทร.1197สายด่วนจราจร