กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

12 - 13 ส.ค.62 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติ

12 - 13 ส.ค.62 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติ
12 - 13 ส.ค.62 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติ

กองบังคับการตำรวจราจร  แจ้งประชาสัมพันธ์  หลีกเลี่ยง ถนนราชินี ถนนเจ้าฟ้า ถนนพระอาทิตย์ และถนนหน้าพระธาตุ

เนื่องจาก วันที่ 12-13 ส.ค. 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติ

แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่ สายด่วนจราจร โทร.1197