Untitled Document
กฏหมายจราจรที่ควรทราบ
เส้นทางลัด
การรณรงค์วินัยจราจร
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ตอบทุกปัญหาจราจร
เส้นทางแนะนำ
 
"เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย"
โหลดเพลง "เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย" ได้ที่ *492222 โทรออก แล้วกด 30
กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนสายหลัก
โครงการทางเท้าปลอดภัย  ใส่ใจไม่ขับขี่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๕๑
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.จร.
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวประกาศประกวดราคาของ บก.จร.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจราจร
รางวัลข้าราชการตำรวจและหน่วยงาน ที่ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศประกวดการฝึก ปี 2556
รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (กพร.) ปี 2556 ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ
รางวัลข้าราชการตำรวจที่ประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปี 2555 ระดับดีเยี่ยม
.
หัวข้อประกาศ/แจ้ง/สอบถาม
เรื่องฟิลม์กรองแสงรถยนต์ ผมต้องการสอบถามเรื่องฟิลม์กรองแสงรถยนต์ดังนี้ 1. ปัจจุบันนี้กฎหมายกำหนดขอบเขตไว้อย่างไรบ้าง 2. ฟิลม์ปรอทผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าผิด ผิดที่ความเข้มเท่าไหร่ 3. ฟิลม์ดำธรรมดาความเข้นเท่าไหร่ถึงผิดกฎหมาย ขอขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ

จากคุณ : ณัฐวุฒิ   จำนวนผู้อ่าน : 1477
ตอบคำถาม
ตอบ คุณณัฐวุฒิ :: เรื่องการติดฟิล์มกรองแสงนั้น มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 38 (พ.ศ.2544) ว่า ให้ยกเลิก กฎกระทรวงฉบับที่ 23 และ 32 ที่บัญญัติความผิดเกี่ยวกับเรื่องการติดฟิล์มกรองแสง ไว้นั้น โดยให้เหตุผลของการยกเลิกไว้ว่า "ในขณะนี้ยังไม่สมควรบังคับให้รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์บริการและรถยนต์ส่วนบุคคลที่ติดฟิล์มกรองแสงซึ่งเมื่อวัดการผ่านของแสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งกระจกกันลมและฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถเป็นจำนวนมากและยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการกำหนดค่าของแสงที่วัดผ่านกระจกและฟิล์มกรองแสง ประกอบกับการวัดค่าของแสงก็ยังไม่อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร อันอาจมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายได้" จึงได้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มกรองแสงไปก่อน จนกว่าจะได้รับผลการศึกษาความเหมาะสมในเรื่องฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ให้เป็นที่ชัดเจนเสียก่อน :: Traffic Police_M

สนับสนุนเว็บไซต์โดย บริษัทสามารถ มัลติ มีเดีย จำกัด
Copyright© 2002 Trafficpolice.go.th All Rights Reserved...